Borrels met babbels

baarn IMG-20191213-WA0008.jpgmaandag 16 december 2019 20:33

Onze nieuwe Commissaris van de Koning, Hans Oosters, heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan de tweejaarlijkse werkbezoeken die hij aan de zesentwintig gemeenten in onze provincie aflegt.

Voorafgaand aan de afsluitende netwerkborrel, waar raadsfracties en statenfracties het college en de commissaris kunnen ontmoeten, wordt een ronde-tafel-gesprek gehouden over een inhoudelijk thema. Hieronder geven we een korte impressie van drie van die werkbezoeken.

Oudewater

Tijdens het werkbezoek van de commissaris in Oudewater stond het thema ‘eenzaamheid’ centraal. Dat is ook provinciaal een aangelegen thema, nu we met de andere collegevormende partijen in de provincie Utrecht een ‘sociale agenda’ hebben opgenomen in het coalitieakkoord, met de speerpunten ‘eenzaamheid’ en ‘laaggeletterdheid’. 

We kwamen in contact met allerlei maatschappelijke organisaties, instellingen en burgerinitiatieven, die in Oudewater een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van eenzaamheid. Het werd een gesprek over de beschikbaarheid van vrijwilligers, zicht op doelgroepen, oog voor eigenheid en profilering enerzijds en samenwerking tussen alle initiatieven anderzijds.

Voor ons als Statenfractie is dit behulpzaam in de verdere doordenking van onze eigen provinciale insteek, bij de uitwerking van onze rol op het thema ‘eenzaamheid’.

Baarn

Tijdens het werkbezoek van de commissaris in Baarn troffen we zelfs vier ronde tafels. De eerste tafel ging over het spanningsveld tussen het toenemende recreatieve gebruik van natuurgebieden en de kwaliteit van deze natuurgebieden. Vanwege de bevolkingsgroei stijgt het recreatieve gebruik van natuurgebieden en landgoederen, die door particuliere eigenaren ter beschikking worden gesteld. Dat geeft een zekere ‘natuurslijtage’ en problemen bij het behoud en beheer. Dit is een thema waar we ons als ChristenUnie al jaar en dag sterk voor maken.

De tweede tafel ging over de gebiedsontwikkeling van landgoed en paleis Soestdijk, waarbij de voorgestelde woningbouw op het landgoed (om de restauratie van het paleis te kunnen bekostigen) schuurt met de provinciale ruimtelijke structuurvisie en met de beleidsregels op het gebied van natuurbescherming. Met het oog op een geagendeerde statenbrief over Soestdijk voor de eerstvolgende commissievergadering was deze timing uitstekend. 

De derde tafel concentreerde zich op de regionale economie, met name vanuit de concentratie van zorginstellingen in de regio en de krapte op de arbeidsmarkt. De vierde tafel behandelde actuele ontwikkelingen rond bedrijfsterreinen.

Woerden

Tijdens het werkbezoek van de commissaris in Woerden stonden burgerinitiatieven op het gebied van energie(transitie) centraal, en dat in de ambiance van het in 1762 opgeleverde Koninklijk Tuighuis, nu Van Rossum Stadshotel Woerden, het meest duurzame hotel-restaurant van Nederland, en CO2-neutraal inmiddels.

In Woerden troffen we een tafel met allerlei wijk-, buurt- en bewonersinitiatieven, kleine coöperaties en ondernemersinitiatieven. Alle verhalen gaven blijk van twee eensluidende vragen die bij inwoners leven op dit thema: 1. Hoe komen we aan goede (onafhankelijke) informatie, zodat ik weet hoe en waar ik moet beginnen? en 2. Hoe moet ik de verduurzaming van mijn huis (ooit) gaan betalen? Dit werd een boeiend gesprek over energiebesparing, oprichting van een digitaal platform voor kennisdeling, pop-up-energiewinkel, enzovoorts.

De Statenfractie is tot nu toe enthousiast over de ronde-tafel-gesprekken. Dankzij de dialoog met inwoners en bewonersinitiatieven (en de zichtbare en merkbare gemeenschapskracht daarvan), de veelzijdigheid aan thema’s, in combinatie met de contacten met onze eigen raadsleden en bestuurders, kunnen we een heleboel inkleuren. De Statenfractie kan zo op een effectieve en efficiëntie manier informatie en kennis opdoen over provinciale thema’s en dat draagt veel bij aan de beeld-, opinie- en besluitvorming van onze Statenfractie.

Nelly de Haan

« Terug