Waar zijn Yang Zhengjun, Wei Zhili en Ke Chenbing?

maandag 11 november 2019 14:43

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de mensenrechten in Guangdong.

Waar zijn Yang Zhengjun, Wei Zhili en Ke Chenbing? Sinds 8 januari 2019 zit Yang Zhengjun in de Chinese provincie Guangdong in geheime detentie. Sinds maart ook Wei Zhili en Ke Chenbing. Zij worden zonder vorm van proces vastgehouden door de autoriteiten van Guangdong. Amnesty International roept op deze jonge mannen vrij te laten of een eerlijk proces te gunnen dat voldoet aan internationale standaarden en gaat over een internationaal erkend misdrijf, hen niet te martelen, hen toegang te geven tot een door henzelf gekozen advocaat en te laten communiceren met hun families. Ook roept Amnesty International de autoriteiten van Guangdong op te stoppen met het intimideren van de families van Yang Zhengjun, Wei Zhili en Ke Chenbing.

Dezelfde autoriteiten van Guangdong zijn dezer dagen de gesprekspartners van de Utrechtse gedeputeerde Strijk. De gedeputeerde bezoekt de regio in het kader van een handelsmissie.

In de Statenvergadering van 25 september 2019 is op initiatief van de ChristenUnie de motie ‘Handelsmissie China’ ingediend en aangenomen. In deze motie roepen Provinciale Staten de gedeputeerde Economie op om tijdens de handelsmissie, die afgelopen vrijdag 8 november naar Guangdong in China vertrok, de mensenrechten nadrukkelijk aan de orde te stellen. De ChristenUnie sprak naar aanleiding van deze reis uitgebreid met Amnesty International. Uit dat gesprek blijkt nadrukkelijk dat ook de drukbezochte Chinese provincie nadrukkelijk verantwoordelijk is voor mensenrechtenkwesties.

Het liefst had de ChristenUnie overigens gezien dat omwille van de mensenrechten de hele handelsmissie niet door zou gaan. Met vertegenwoordigers van het soort regimes als van Guangdong kun je nu eenmaal maar beter niet omgaan. Schrappen van de reis bleek helaas politiek niet haalbaar.

In een interview met Radio M en RTV Utrecht suggereert de gedeputeerde dat een handelsmissie niet het moment zou zijn om ‘het vingertje te heffen’. Maar dat is nu net wat de motie ‘Handelsmissie China’ wel beoogt: benoemen wat er op een vreselijke manier fout gaat. Benoemen wat voor een groot deel van Provinciale Staten in Utrecht ronduit onacceptabel is. Dat is waar Yang Zhengjun, Wei Zhili, Ke Chenbing en vele anderen op hopen en rekenen.

Jeroen van Oort

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
086-20191111 Schriftelijke vragen ex.art.47 RvO betreffende bespreken mensenrechten in China, ingedi180,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug