Provincie Utrecht stemt onder voorwaarde in met Regiodeal Foodvalley

jeroen lowres  DSC_0054.jpgwoensdag 10 juli 2019 21:46

De ChristenUnie is groot voorstander van de Regiodeal Foodvalley. Jeroen van Oort ging in de Statenvergadering van 10 juli 2019 graag akkoord onder twee voorwaarden.

In de Statenvergadering van 10 juli 2019 heeft de provincie Utrecht onder voorwaarde ingestemd met de Regiodeal Foodvalley. Een Regiodeal is een instrument uit het regeerakkoord, waarin de Rijksoverheid regionale stimuleringsplannen financieel ondersteunt. In de Regiodeal Foodvalley werken de provincies Gelderland en Utrecht, de gemeenten in de Foodvalley, Wageningen Universiteit & Research en Universiteit Utrecht samen met een groot aantal bedrijven.

De ChristenUnie is groot voorstander van de Regiodeal Foodvalley. Wij denken dat de conceptovereenkomst zicht biedt op kansrijke investeringen die daadwerkelijk de voedselproductie in de regio te verbeteren en een bijdrage leveren aan een gezondere leefwijze. Wij willen dan ook dolgraag dat de Regiodeal Foodvalley van start gaat, met een totale investering van zo’n 70 miljoen euro aan subsidies, waarvan 10 vanuit de provincie Utrecht.

De conceptovereenkomst heeft wat ons betreft wel twee grote tekortkomingen. De eerste is dat er in de concepten nog geen organisatie aanspreekbaar is. Dat moet wel. De subsidies en samenwerkingen moeten op een goede wijze vorm krijgen en op een juiste wijze worden uitgevoerd. Anders werkt het niet.

De tweede tekortkoming is de verankering van de projecten. De Regiodeal is een overeenkomst die drie jaar loopt. In drie jaar kun je geen innovatiesysteem opzetten dat daadwerkelijk veranderingen gerealiseerd heeft. Maar je kunt wel een innovatiesysteem opzetten dat vervolgens gaat bijdragen aan de gewenste veranderingen. De ChristenUnie wil dan ook dat er actief wordt toegezien op bijdrage aan de lange termijn verankering, zodat er over drie jaar iets is opgebouwd.

Deze punten hebben we samen met andere partijen in een amendement op het voorstel geschreven. Dat amendement is aangenomen. Zo kunnen we er vertrouwen in hebben dat een goed plan ook goed uitgevoerd kan worden. Dat is goed nieuws voor heel veel partijen in de Foodvalley.

Jeroen van Oort

« Terug