ChristenUnie verheugd over uitspraak Raad van State A27

donderdag 18 juli 2019 22:25

De Raad van State heeft een dikke streep gezet door het plan om de A27 bij Utrecht te verbreden. Jeroen van Oort van de Utrechtse statenfractie reageert op deze uitspraak.

De ChristenUnie in de provincie Utrecht is ronduit blij met de uitspraak van de Raad van State, die een streep zet door de verbreding van de A27. Onze partij is nooit voorstander geweest van uitbreiding van het asfalt op deze plek. De negatieve gevolgen van meer rijksweg voor omwonenden en voor bijvoorbeeld Amelisweerd zijn wat ons betreft te groot. De ChristenUnie heeft dat dan ook in achtereenvolgende provinciale verkiezingsprogramma’s en in debatten uitgedragen. Nu de Raad van State een streep heeft gehaald door het rijksvoornemen om de snelweg te verbreden, zien wij nieuwe kansen voor echte verbeteringen.

We mogen de ogen niet sluiten voor het mobiliteitsvraagstuk. De stad Utrecht ligt centraal in het landelijke wegen- en spoorwegennetwerk. Dat zorgt ervoor dat er veel verkeer langs de stad rijdt dat niet de Utrechtse regio als herkomst of bestemming heeft. Tegelijkertijd is er veel verkeer dat herkomst en bestemming wel in de Utrechtse regio heeft. Die stromen komen nu – zowel op het spoor als op de weg – samen. Die verkeersstromen samen zorgen wel voor heel veel drukte én voor heel veel vervuiling, met alle gevolgen voor gezondheid en milieu van dien.

Nu de Raad van State het plan voor snelwegverbreding heeft gestopt, ontstaan er nieuwe kansen om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen. Een vraagstuk dat naar verwachting door de toenemende bevolkingsdichtheid van de provincie de komende jaren steeds groter en urgenter wordt. De uitspraak van de Raad van State komt wel op een mooi moment, zo aan het begin van het zomerreces: dat geeft mooi de tijd om opnieuw over oplossingen na te denken. Die oplossingen worden nu wel van ons gevraagd. Vanzelfsprekend zijn denkrichtingen van uw kant van harte welkom: jeroen.van.oort@provincie-utrecht.nl.

Jeroen van Oort, woordvoerder automobiliteit

« Terug