Dienen belangrijker dan dromen, drammen of doen

duidingsdebat arne lowres DSC_0210.jpgvrijdag 29 maart 2019 23:35

Arne Schaddelee schreef een opinieartikel in de week na de provinciale verkiezingen: “Ons land heeft vooral dienaars nodig, naast dromers, drammers en doeners… Een samenleving kan niet zonder dienende leiders.”

DIENEN BELANGRIJKER DAN DROMEN, DRAMMEN OF DOEN

De provinciale verkiezingen kregen een dramatische wending. Eerst door terreur in een Utrechtse tram. Daarna door politieke escalaties. Het land heeft nu vooral dienaars nodig.

De provinciale campagne ging over dromers, drammers en doeners. Geuzennamen waarmee politici elkaar afwisselend afserveerden en aanprezen. Dromers met fraaie, utopische vergezichten. Drammers, gedreven door een angst voor naderend onheil. Doeners die klaar zijn met denken en dromen, maar snel aan de slag willen. Maakt niet uit waaraan en waarmee, als er maar iets wordt gedáán.

Christenpolitici hebben eveneens zo hun dromen, mogen principieel best weleens drammen en zijn vaak echte, calvinistische doeners. Maar toch mogen christenen ten diepste ‘geheel anders’ zijn. Naast dromers, drammers en doeners wil ik daarom een lans breken voor een nieuwe categorie. Ons land vraagt om dienaars in de politiek.

Onbaatzuchtig

Dienen staat haaks op onze tijdgeest. In Nederland zijn we gericht op het ontwikkelen en ontplooien van onszelf. We zijn gericht op dat wat we zelf vinden en voelen. Een verzameling van erg belangrijke individuen zijn we geworden. Ons binden aan een vakbond of een ander collectief vinden we al snel ongemakkelijk. Het kost ons al snel te veel om iets gezamenlijks in stand te houden waarvan het persoonlijke voordeel niet direct duidelijk is. Verdienen is meer in zwang dan onbaatzuchtig dienen.

De afgelopen jaren begonnen we in Utrecht onze provinciale fractievergaderingen met een stuk uit de Bijbel over het thema dienstbaarheid. Gods Woord staat vol met prachtige, vaak ook verrassende lessen over dienen. Genesis leert al dat de mens geschapen is om te dienen. De zondeval was een opstand tegen dat dienen. De mens wilde immers naast God staan. Toch blijft God steeds weer mensen, juist ook leiders en koningen, lessen leren in dienstbaarheid. Jozef was slaaf voor hij onderkoning kon worden, Mozes moest met een kudde de woestijn in voor hij Israël mocht leiden.  „Dient elkander door de liefde” is uiteindelijk de oproep van Paulus in Galaten 5.

Een schaapherder is misschien wel het meest kernachtige beeld van dienstbare politiek. Zo’n herder geeft zich helemaal voor zijn kudde schapen. Hij staat vooraan als het spannend wordt. Wanneer er gevaar dreigt of richting gegeven moet worden gaat de herder voorop. Als de kudde rustig aan het grazen is houdt de herder overzicht. De boel een beetje bij elkaar houden is voor een herder dagelijkse kost. Soms is de herder juist achteraan te vinden. Zorgen dat de kudde vooruit blijft gaan en ook achterblijvers bij de groep blijven. Een herder is bereid om alles te geven voor zijn kudde.

En, wie zou in deze dagen voor Pasen niet denken aan Gods Zoon? Hij kwam als Koning om tegelijk te dienen als een Lam.

Macht

Veel politici zullen hun neus ophalen voor zo’n dienende herder. Liever laten we ons inspireren door klassiekers als ”De Heerser” van Machiavelli. We zoeken de macht om idealen te verwezenlijken. Graag oreren we over een hogere roeping om het goede Vaderland te redden van de ondergang. Maar, de Bijbel spreekt niet over een aards Vaderland, de uil van Minerva en frontlinies, maar over schapen en dienaars. Dat is wat ons bestuur wel kan gebruiken, dienende politiek

Dromers, drammers en doeners, laten we ze koesteren. We hebben ze allemaal nodig. Maar wat dit land nu vooral nodig heeft zijn dienaars. Bestuurders die het dienen centraal zetten. Bestuurders die beseffen dat het niet gaan om hun dromen. Bestuurders die niet koste wat het kost hun urgente idealen willen doordrammen. Bestuurders die niet lukraak van alles gaan doen, zonder oog voor wat mensen drijft.

Dienen is een werkwoord. Niet gericht op jezelf, maar gericht op de ander. Dienen gaat niet over het individu, maar over het collectief. Samenleven kan niet zonder dat we elkaar dienen. Een samenleving kan niet zonder dienende leiders.

Arne Schaddelee, fractievoorzitter ChristenUnie provincie Utrecht.

(Dit opinieartikel is geplaatst in het Reformatorisch Dagblad van 29 maart 2019)

« Terug