Inspiratieavond over mobiliteit en milieu op 23-5-2018

syntus bus compleetzaterdag 28 april 2018 12:39

De statenfractie nodigt u uit voor een bezinnings- en inspiratieavond over duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit en geluidhinder. Begin juni beslissen de Utrechtse staten over het nieuwe Mobiliteitsprogramma 2019-2023. We hebben Jeannine van Bree (NMU) en Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) uitgenodigd om hun ideeën te geven over duurzame mobiliteit.

We zijn als statenfractie van de ChristenUnie alvast begonnen met de eerste voorbereidingen voor de statenverkiezingen in 2019. We organiseren komend half jaar een serie bezinningsbijeenkomsten, om inspiratie op te halen voor het verkiezingsprogramma in de periode 2019-2023.

Tijdens deze bijeenkomsten willen we in gesprek gaan met onze Utrechtse achterban, over actuele thema’s die in de lokale politiek spelen. De eerste avond van 29 januari jl. stond in het teken van ‘energie en klimaat’. De tweede inspiratieavond is op 16 mei en gaat over cultureel erfgoed. De avond van 23 mei gaat over ‘milieu en mobiliteit’, met veel aandacht voor luchtkwaliteit en geluidhinder. Er komt ook nog een avond over de toekomst van het landelijk gebied, natuur en landbouw. De inspiratieavond van 13 juni gaat over water, in nauw overleg met onze waterschapsbestuurders. Alle inspiratieavonden worden gehouden in het Huis van de Provincie, Archimedeslaan 6, Utrecht.

Het concept-programma voor de inspiratie-avond van 23 mei over mobiliteit en milieu ziet er als volgt uit.

19.00-19.30 uur: inloop

19.30-21.00 uur: inleidingen van Jeannine van Bree (Natuur en Milieu Utrecht) en Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) over duurzame mobiliteit

21.00-22.00 uur: gesprek en discussie

De provincie Utrecht heeft een nieuw Mobiliiteitsprogramma gemaakt voor de periode 2018-2023, dat wordt vastgesteld in de statenvergadering van 9 juli 2018. We zijn benieuwd naar jullie reacties op dit programma. Kiest de provincie de juiste prioriteiten? Wat zou heel anders kunnen/moeten?

Je kunt je opgeven bij de statenfractie o.v.v "inspiratieavond mobiliteit", email: christenunie@provincie-utrecht.nl

« Terug