Geen gasboring in het Groene Hart

arne schaddelee ps 230418 IMG_3522maandag 23 april 2018 18:11

De ChristenUnie is al vele jaren faliekant tegen gasboringen in het Groene Hart. Wij staan pal voor bescherming van het unieke cultuurlandschap en de veiligheid van bewoners. Gelukkig trekken gemeenten en provincies hierin gezamenlijk op. Landelijk heeft de ChristenUnie met Kamerlid Carla Dik-Faber een alerte bewaker van deze belangen.

Recent ontstond opnieuw discussie over de boringen. In de media en binnen het Provinciehuis zijn we natuurlijk weer opgekomen voor het Groene Hart, maar gelukkig bleek de steun breed. Tijdens de statenvergadering van 23 april 2018 kwam dit onderwerp weer uitvoerig aan bod, met een motie 'vreemd aan de orde van de agenda'. Gedeputeerde Pennarts-Pouw gaf aan de zaak nauwlettend in de gaten te houden.

Arne Schaddelee

« Terug