Voltallige oppositie tegen Vuelta 2020

nelly de haan ps 230418 IMG_3511maandag 23 april 2018 20:59

De Utrechtse staten kregen begin april van het college een brief over het naar Utrecht halen van de derde wielerronde, de Vuelta, in 2020. Als dat lukt, dan heeft Utrecht in tien jaar tijd de drie grootste wielerrondes op bezoek gehad, met de Tour in 2016 en de Giro d’Italia in 2014. Maar de oppositie wil geen geld steken in topsport.

In de brief van GS werd, naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek, uiteengezet dat dit voor de provincie 2.1 miljoen euro gaat kosten. Bovendien is het niet duidelijk of het daarbij blijft. Ondanks het charmeoffensief van gedeputeerde Van den Berg reageerden alle fracties kritisch. Ook als ChristenUnie-fractie hebben we zeer afwijzend gereageerd op het voorstel. Er was wat ons betreft geen woord Spaans bij..

Allereerst: Gedeputeerde Staten hebben in 2011 scherp geformuleerd wat tot haar taken behoort. Sport is sindsdien geen kerntaak meer van de provincie, laat staan ‘topsport’.  Maar onder het mom van stimulans voor de economie willen GS een topsportevenement steunen. Terwijl de Giro, de Tour de France en de Vuelta groot genoeg zijn voor zichzelf te zorgen.

Daarnaast gaat het om een exorbitant hoog bedrag, 2.1 miljoen euro. De vergelijking met budgetten voor andere programma’s vinden we  verbijsterend. Zo geeft de provincie voor energietransitie per jaar 1.5 miljoen euro uit en het jaarlijkse budget voor recreatie en toerisme is 4.1 miljoen euro. Maar voor 2.1 miljoen euro zet je ook 1052 bankjes in natuur en recreatieterreinen. 

Wat ons betreft is die 2.1 miljoen euro een buitenproportioneel bedrag, voor 3 daagjes topsport in Utrecht stad en haar directe omgeving. Ook zetten we, op basis van de evaluatierapporten van de Tour en de Giro, grote vraagtekens bij de duurzaamheid van de investering, en de legacy –effecten (op langere termijn) zijn moeilijk meetbaar. Tot slot missen we ook nu weer een navenante bijdrage voor de breedtesport, waarvan ook (kwetsbare) inwoners van de provincie kunnen meeprofiteren.

In de Statenvergadering van 23 april 2018 diende de SGP, samen met onze fractie, de Partij voor de Dieren en de PVV dan ook een motie in om alle activiteiten van het college voor de Vuelta per direct stop te zetten. De motie om het geld niet uit te geven, werd uiteindelijk ondersteund door de voltallige oppositie. Vanuit de coalitie was met name GroenLinks kritisch. Gedeputeerde wil nu de Staten uitgebreider informeren, en daarna in een nieuw debat de Staten opnieuw proberen te overtuigen.

Onze fractie blijft faliekant tegen. Geen overheidsgeld in topsport-evenementen, zoals de Vuelta.

Nelly de Haan

« Terug