Komt de Vuelta in 2020 naar Utrecht?

utrecht academiegebouw DSC_0100maandag 10 april 2017 22:48

De stad Utrecht probeert de start van de Vuelta naar Nederland te halen. Daarmee zou Utrecht de eerste stad ter wereld worden, waar de drie grote wielerrondes zijn gestart: de Giro in 2010, de Tour de France in 2015 en de Vuelta in 2020. De collegepartijen in de Utrechtse staten zijn enthousiast, maar de ChristenUnie stemde tegen het beschikbaar stellen van 35.000 Euro uit het Evenementenbudget 35.000 voor een haalbaarheidsonderzoek.

De Vuelta a Espagna in 2020 in Utrecht?

(bewerking van onze bijdrage in de Statenvergadering van 10 april 2017)

Gedeputeerde Van den Berg was in de commissievergadering al gestart met een heus charmeoffensief voor het binnenhalen van de Vuelta a Espagna naar Utrecht in 2020. Het voorstel van het college was het beschikbaar stellen van 35.000 Euro uit het Evenementenbudget voor een haalbaarheidsonderzoek, een bidboek en de eerste voorbereidingen. Als ChristenUnie delen we met de gedeputeerde argumenten op het gebied  van profilering van stad en regio, en de spin-off voor economie en toerisme. En in tegenstelling tot de statenvoorstellen voor de Giro 2010 en de Tour de France 2015 is dit een voorstel in een vroegtijdig stadium aan de voorkant van het proces. Toch stemden we als ChristenUnie tegen dit voorstel. Voor onze fractie raakt dit statenvoorstel namelijk aan een zeer principiële vraag: Wat is de provinciale rol inzake grote (top)sportevenementen?

1. ​De provincie Utrecht heeft destijds scherpe keuzes moeten maken in haar kerntaken en stelde vast dat sport (laat staan: topsport) geen kerntaak is van deze provincie. Maar… onder het mom van  stimulans van de economie wil het college een topsport-evenement steunen, terwijl Giro, Tour en Vuelta groot genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen...

2.​ Waar andere provincies in de afgelopen jaren een provinciale bijdrage leveren aan sport en bewegen voor jong en oud, ter bevordering van gezondheid, welzijn, breedtesport en aangepast sporten, geeft de provincie Utrecht al jaren ‘niet thuis’.

3.​ De provincie gebruikt in de argumentatie voor deze projectsubsidie stellige taal: “grote economische impact, ​groot publieksbereik en media-aandacht voor onze topregio, en  langdurig effect sorterend”. ​Maar… of we nu wel of niet bijdragen, de bekendheid groeit niet door ons sponsorpakketje. Ook zonder een provinciale bijdrage is er economische impact en maximale media-aandacht, dus wat is hierin noodzaak voor de provincie ?

4.​ De extra kosten voor het aanpassen van het openbaar vervoer  hebben alle fracties in 2015 zeer onaangenaam verrast. We kregen vlak voor de start van de Tour de France een rekening van 271.000, die via de achterdeur en aan de achterkant van het proces aan de provincie werd gepresenteerd. De kosten van het openbaar moeten dan ook zeer nadrukkelijk meegenomen worden in dit haalbaarheidsonderzoek

Deze argumenten maken dat de ChristenUnie tegen het collegevoorstel van een projectsubsidie hebben gestemd. Hoewel SGP, SP, Partij voor de Dieren en PVV eveneens tegenstemden, werd dit collegevoorstel aangenomen.

Nelly de Haan

« Terug