Handhaving cruciaal voor legakkers Vinkeveense Plassen

1 vinkeveen leakkers lowres DSC_0240maandag 10 april 2017 19:47

Iets meer ruimte voor recreatie op de Vinkeveense Plassen, daar hebben natuur en cultuur baat bij. Zes jaar geleden, in 2011, pleitte de ChristenUnie daar al voor. Dit jaar lijkt het er van te komen. Tijdens het debat in de statenvergadering van 10 april 2017 brak de ChristenUnie wel een lans voor goede handhaving.

De gemeente De Ronde Venen wil toetreden tot het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Om dat te realiseren was een financiële sanering nodig, onder meer wat betreft de kosten voor beheer en onderhoud van de Vinkeveense Plassen. Bij het provinciaal debat over het Plassenschap Vinkeveense Plassen ging het vooral over het besluit van de gemeente om enkele tientallen legakkers in de plassen te verkopen aan particulieren.

De legakkerverkoop sluit aan bij een pleidooi dat de ChristenUnie in 2011 al hield om meer ruimte te geven aan recreatie. Hierdoor zou er meer geld zijn voor behoud en beheer van de natuur en bijzondere cultuurhistorie. Liefhebbers van het gebied hebben veel te danken aan particuliere eigenaren die fors investeren in goede beschoeiing en onderhoud van legakkers.

Dit vraagt echter wel om goede handhaving van de afspraken die gemaakt worden over bebouwing en beschoeiing van de eilanden. Tijdens het debat benadrukte de ChristenUnie het belang hiervan. Structurele handhaving vraagt ook om structurele middelen. Daarop zei de gedeputeerde toe dat ze zich hiervoor stevig zal inzetten, dat ze met de gemeente in overleg gaat over de manier waarop handhaving vorm krijgt en dat ze Provinciale Staten zal informeren over de voortgang. De ChristenUnie zal dit punt nauwlettend blijven volgen. Daarnaast wees de ChristenUnie op het belang van een goede visie voor de lange termijn op het gebied. 

Arne Schaddelee

« Terug