Stikstof is niet alleen een probleem van de landbouw

5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
Door Hans de Harder op 25 maart 2022 om 19:30

Stikstof is niet alleen een probleem van de landbouw

Tijdens de statenvergadering van woensdag 23 maart 2022 hadden we weer een debat over stikstof in Provinciale Staten. We hadden het over de manier waarop we in de provincie Utrecht gaan werken aan een betere bescherming van de natuur. Deze werkwijze is vastgelegd in het ‘Handelingskader gebiedsgerichte aanpak’. Namens de ChristenUnie kon ik heel blij zijn met de manier waarop onze provincie dat doet. Op één punt wilden we nog verbetering: we moeten niet alleen kijken naar de landbouw. We dienden daarvoor een motie in die werd aangenomen!

Tevredenheid

Zoals gezegd waren we erg tevreden met het handelingskader. Veel punten uit onze inbreng van de afgelopen jaren hebben een plek gekregen in het stuk. Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor ons is: de hoeveelheid stikstof die in de natuur terecht komt verminderen is geen doel op zich. Het gaat om de bescherming van de natuur! Daarvoor is meer nodig dan alleen stikstof en in sommige gebieden zijn andere dingen belangrijker, bijvoorbeeld de hoeveelheid water. Dat betekent natuurlijk niet dat we niks hoeven te doen aan het stikstofprobleem, want dat probleem is er wel en ook groot. Oktober vorig jaar waren we daarvoor nog op werkbezoek in het natuurgebied Bornia.

Verder is voor ons een belangrijk punt dat we geld niet alleen maar stoppen om boerenbedrijven (die zelf willen stoppen) uit te kopen. We moeten vooral ook geld stoppen in het helpen van boeren met toekomst. We moeten werken aan een gezonde boerensector en daarvoor is (financiële) hulp van de overheid nodig. Ook dat punt is helder beschreven in het handelingskader.

Verbeterpunt

Maar we waren niet alleen tevreden. We vonden dat het stuk erg kort was over het verminderen van stikstofuitstoot buiten de landbouw. We weten dat vooral de landbouw veel stikstof uitstoot, in de vorm van ammoniak. Maar bijvoorbeeld ook industriële bedrijven stoten stikstof uit, in de vorm van stikstofoxiden. Het is juist die uitstoot die zorgt voor een deken van stikstof over ons land, omdat die uitstoot zich over grote afstand verplaatst. Om voor meer aandacht voor andere sectoren dan de landbouw te zorgen schreven we een motie die we indienden met een aantal andere partijen. Die motie werd gelukkig samen met het handelingskader aangenomen.

Vervolg

Nu is het tijd om op volle snelheid door te werken in de gebieden. De aandacht moet niet teveel liggen op het politieke gedoe daaromheen, maar vooral op de mensen die in de gebieden op zoek zijn naar oplossingen. Er is haast geboden. Niet alleen omdat het kabinet een deadline heeft gesteld, maar vooral omdat de natuur het zwaar heeft en er teveel boerenbedrijven klem zitten in onzekerheid. Lees daarover meer in mijn verslag van een werkbezoek in Linschoten.

Deel dit bericht

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan