Hoopvolle analyse van de RES-en door het PBL

windmolen hans uit IMG_3376.jpg
5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
Door Hans de Harder op 22 december 2021 om 14:38

Hoopvolle analyse van de RES-en door het PBL

Dertig regio’s zijn bezig met het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES-en), drie daarvan liggen in de provincie Utrecht. Alle regio’s zijn nu op zoek naar ruimte om grootschalig energie op te wekken via zonnepanelen en windturbines. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht of we met de RES-en de gestelde doelen gaan halen. Kort door de bocht is het antwoord: ja, maar dat is niet zonder zorgen.

Het PBL komt tot de conclusie dat de definitieve RES-en het harde doel van 35 terawattuur ruim halen (lees hier hoe wij naar die definitieve RES-en keken). De kans is zelfs groot dat we daar landelijk bovenuit komen. Ook constateert het PBL dat er in de regio’s steeds meer werkt gemaakt wordt van ‘participatie’. Oftewel: de gemeenten zijn steeds meer in gesprek met inwoners over de plannen.

Daar staat tegenover dat er ook zorgen zijn. Het elektriciteitsnet raakt vol. Dat zorgt ervoor dat niet alle plannen een plekje kunnen krijgen op dat net. Zeker het grote aantal plannen voor projecten met veel zonnepanelen maakt die druk alleen maar groter. We weten van opwek uit zonne-energie dat dat in de zomer hele hoge pieken in opbrengst geeft, maar dat die in de winter een diep dal kennen. Dat legt extra veel druk op het elektriciteitsnet. Zeker nu we zien dat veel gemeenten ervoor kiezen om zo min mogelijk opwek uit windenergie mogelijk te maken. Gemiddeld genomen waait het harder als er weinig zon is. Zonne- en windenergie vullen elkaar daarom goed aan. Ook zijn de pieken van windturbines veel lager. Wij maken ons daarom ook zorgen over de balans tussen projecten voor zon en wind. Onlangs was een besluit van het college in Zeist nog reden voor ons om met andere partijen schriftelijke vragen te stellen.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook wij zien dat de RES-en veel los maken. Vooral de zoeklocaties voor windenergie stuiten soms op grote weerstand en zorgen. Misschien ook wel bij u. Het is daarom belangrijk dat er goed onderzoek gedaan blijft worden naar de mogelijke effecten van windturbines op de gezondheid van mensen. Tot nog toe levert dat geen verontrustende resultaten op, maar het blijft belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Tijdens de behandeling van de RES van de regio U16 gaf ik de gedeputeerde mee dat de discussie een stuk minder zwart-wit is dan nieuwsberichten en social media doen geloven. Voorstanders van windturbines maken zich zorgen over klimaatverandering, maar zien over het algemeen ook de impact van windturbines op de omgeving. Andersom maken de tegenstanders zich vooral zorgen over de impact van de turbines, maar zijn zij over het algemeen zeker niet zonder zorgen over klimaatverandering. De tegenstelling zijn dan een stuk kleiner dan ze overkomen. We moeten daarover echt met elkaar in gesprek, waarbij we ook echt naar elkaar luisteren.

En mocht u zich echt zorgen maken over plannen bij u in de buurt, omdat ze wel of juist niet door lijken te gaan? Meldt u zich dan bij uw lokale fractie of bij mij. Wij horen graag van u. Wat ook goed is om te doen, is om eens bij een windpark te gaan kijken en luisteren. Onlangs waren we met de provincie nog bij een windpark langs de A2. Aan de voet van een turbine van ruim 200 meter konden we horen, zien en voelen wat dat nou echt betekent.

Hans de Harder

Deel dit bericht

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan