Ruimte voor groene bedrijven terreinen

7 Arjan Koerts Profielfotos liggend 17.jpg
Door Arjan Koerts op 22 september 2021 om 22:02

Ruimte voor groene bedrijven terreinen

In de Statenvergadering van 22 september 2021 was er brede steun voor het plan om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare ruimte. Als er behoefte is aan nieuwe bedrijfsruimte, moet deze ruimte vooral worden gevonden op de bestaande terreinen die daarvoor beschikbaar zijn. Ook moeten bedrijventerreinen ‘groener’ worden. Dit draagt bij aan meerdere doelen zoals klimaatadaptatie, leefbaarheid en het tegengaan van ondermijnende activiteiten.

Gemeenten zetten al stappen om bedrijventerreinen leefbaarder en duurzamer te maken. Zo zien we steeds vaker groen tussen de bedrijfsgebouwen en worden parkeerterreinen geschikt gemaakt voor waterberging. Dat vraagt om forse investeringen en scherpe keuzes over ruimte voor uitbreiding. Met de aanpak ‘Intensivering en Verduurzaming Bedrijventerreinen’ investeert de provincie in de economische, maatschappelijke én ecologische waarde van bedrijventerreinen. Hiermee worden gemeenten ondersteund en blijft de provincie aantrekkelijk voor bedrijven. Tegelijk wil de provincie met deze aanpak de uitbreiding van bedrijventerreinen beperken, zodat zorgvuldig met ruimte en natuur wordt omgegaan.

In totaal komt er € 30 miljoen beschikbaar, waarvan € 12 miljoen als bijdrage voor onrendabele investeringen. Dit laatste is nodig om vergroening te financieren. De ChristenUnie juicht het toe dat er geld beschikbaar komt voor dit doel. Het is echter een relatief beperkt bedrag waarmee niet alles kan. Om resultaat te bereiken zijn creativiteit en maatwerk nodig. Bovendien kan het lokale belang van werkgelegenheid botsen met de doelstelling om de ruimte voor uitbreiding van bedrijventerreinen te beperken. Naar aanleiding van onze vraag hierover heeft de gedeputeerde toegezegd dat de provincie gemeenten en bedrijven met een constructieve en meedenkende houding tegemoet zal treden. Het gaat wat ons betreft om een goede balans tussen lokale werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Zo kon de ChristenUnie deze aanpak omarmen.

Deel dit bericht

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan