Vaststellen RES-en is hoopvolle tussenstap

Image-1a.jpg
5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
Door Hans de Harder op 30 juni 2021 om 23:21

Vaststellen RES-en is hoopvolle tussenstap

De agenda van de laatste statenvergadering was zo vol, dat deze vergadering over twee dagen was verspreid. In de PS van 30-6-2021 zijn onder andere de Regionale Energie Strategieën (RES-en) van de regio’s Foodvalley en Amersfoort vastgesteld. Ik heb namens onze fractie deze RES-en van harte gesteund. De ChristenUnie ziet dit als een hoopvolle tussenstap in de aanpak van klimaatverandering.

In de RES-en hebben de Regio Amersfoort en de Regio FoodValley beschreven hoe zij hun ambities voor duurzame energie waar denken te maken met zonnepanelen en windturbines. Daarvoor zijn in de RES-en ‘zoekgebieden’ aangewezen. De regio’s denken dat in deze zoekgebieden de kans het grootst is dat daar energie kan worden opgewekt. De komende jaren gaan ze verder onderzoeken wat in deze zoekgebieden wel en niet kan. In 2023 komt er dan een 2.0 versie van de RES-en die nog concreter is.

Ik ben goed te spreken over de RES-en. Beide regio’s hebben helder beschreven wat zij de komende jaren willen gaan doen. Wel heb ik nog een motie geschreven en samen met andere partijen ingediend. Verder heb ik twee andere moties mee-ingediend. Deze drie moties zijn allemaal aangenomen!

 • Mijn eigen motie ging over het versterken van biodiversiteit bij zonneparken. Het is geen geheim dat onze fractie vindt dat zonneparken op land zeker niet de eerste stap zijn voor het opwekken van zonne-energie, maar de rekensommen uit de RES-en laten zien dat die zonnevelden wel nodig zullen zijn. Wij vinden dat je hier dan goede voorwaarden aan moet verbinden voor het versterken en ondersteunen van de biodiversiteit bij deze parken. Meerdere onderzoeken laten zien dat dit zeker kan. De gedeputeerde heeft nu de opdracht gekregen om daarmee actief aan het werk te gaan, samen met de RES-regio’s.
 • Namens onze fractie heb ik een motie mee-ingediend met als titel ‘RES in balans’. In deze motie wordt opgeroepen om de balans tussen zonne- en windenergie goed te bewaken. Op dit moment is er op veel plaatsen in de provincie onrust over zoekgebieden voor windturbines. Er leven bij veel mensen grote zorgen over de gezondheidseffecten van windturbines. Dat zijn logische zorgen en die zorgen ervoor dat er vooral naar opwek door zonnepanelen wordt gekeken. Maar deze keuze heeft ook grote negatieve gevolgen (los van de enorme ruimte die nodig zal zijn voor de zonnepanelen), want het elektriciteitsnet krijgt veel hogere pieken in de opwek te verwerken, zodat het veel duurder wordt om dat net te versterken. Die kosten worden voor een groot door u en mij opgehoest via de energierekening. Daarnaast schijnt de zon op momenten dat er relatief weinig energie wordt verbruikt. Er zal dan dus ook heel veel geïnvesteerd moeten worden in zeer grootschalige opslag van elektriciteit. Ook dat zal veel kosten en veel ruimte vragen. Reden genoeg dus om windenergie nu niet te snel af te schrijven, maar onderdeel te houden van de onderzoeken naar de mogelijkheden.
 • De laatste motie waar mijn naam onder stond, ging over het voorkomen van dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen. In de weken voor de behandeling van de RES-en kwamen hier verontrustende onderzoeken over naar boven. Bij de productie van grondstoffen voor zonnepanelen is sprake van dwangarbeid door Oeigoeren in China. Het zullen vast niet de enige massaproducten zijn waar dit gebeurt, maar dat maakt het nog niet acceptabel. De gedeputeerde heeft nu de opdracht om daar echt werk van te maken, samen met het rijk en andere provincies.

  Wat de provincie en onze fractie betreft kunnen de regio’s Amersfoort en Foodvalley dus verder met deze RES-en. Zoals gezegd verwachten wij in 2023 de versie 2.0. Als het goed is wordt er de komende jaren dus hard gewerkt om de zoekgebieden concreter te maken. Neem dus eens de tijd om te kijken waar die zoekgebieden zijn, of dat bij u in de buurt is en of het dus verstandig is om eens bij uw gemeente aan te kloppen om te vragen wat er de komende jaren staat te gebeuren. U kunt daarvoor kijken op deze digitale kaart van de Provincie Utrecht. Deze kaart is mede op nadrukkelijk verzoek van mij gemaakt om overzicht te krijgen over de hele provincie. Er wordt nog aan gewerkt om daarop ook de zoekgebieden weer te geven die net over de grens van onze provincie liggen. U heeft de komende jaren nog alle tijd om mee te praten en wat onze fractie betreft krijgt u ook de kans om actief mee te doen in de projecten.

  Na de zomer verwachten wij nog de RES van de regio U16 (het westelijk deel van de provincie). Die is al klaar, maar kwam te laat voor de bespreking in onze extra lange statenvergadering.

  Hans de Harder, email: hans.de.harder@provincie-utrecht.nl.

   

   

 •  

Deel dit bericht

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan