Van Utrecht naar Parijs

Afbeelding bij Utrecht naar Parijs uitsnede kdh.jpg
5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
Door Hans de Harder op 23 juni 2021 om 15:59

Van Utrecht naar Parijs

Op 29 januari 2020 stelden we in de provincie het ‘Programmaplan energietransitie’ vast. In dat plan staat alles beschreven wat de provincie de komende jaren doet om als samenleving over te gaan op duurzame energie. Dat plan stond vol van acties, maar op één punt schoot het wat ons betreft tekort, namelijk de acties van de provincie zelf. Ik schreef daarom het amendement: De provincie als goed energievoorbeeld. Dat amendement werd aangenomen, zodat een aantal concrete doelen voor de provincie zelf onderdeel werden van het programmaplan.

De doelen uit dit amendement kwamen rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma. Veel van dat programma is onderdeel van het coalitieakkoord, maar deze hele concrete doelen niet. In het programmaplan staat nu dat het doel is om in 2035 alle provinciale gebouwen energieneutraal te hebben en in 2040 zelfs de hele organisatie. Daarbij was de opdracht om in het eerste kwartaal van 2021 inzicht te hebben in wat daarvoor nodig is.

Net na het eerste kwartaal kwam het bericht dat de provincie gaat investeren in stevige energie besparende maatregelen. Niet veel later kwam het rapport ‘Van Utrecht naar Parijs’. Een deskundige werkgroep heeft zich daarin uitgebreid gebogen over de vraag hoe al het provinciale vastgoed energieneutraal gemaakt kan worden. Deze werkgroep heeft daarbij een ambitieuze route uitgestippeld, die ruim voor 2035 tot het gewenste resultaat kan leiden.

In het rapport ontbreekt helaas nog wat nodig is voor een energie-neutrale organisatie. Natuurlijk was ik daarover teleurgesteld en daarom hebben we daarover kritische vragen gesteld, maar de uitwerking daarvan vraagt meer tijd (want die vraag is een stuk ingewikkelder) en komt dus later.

Ik ben wel superblij dat dit rapport hier nu ligt en dat de provincie Utrecht serieus werk maakt van de eigen voorbeeldrol. Wat de ChristenUnie betreft is het mooi om grote ambities te hebben voor de hele samenleving, maar kijken we eerst naar wat wij zelf kunnen en moeten doen. Het rapport dat er nu ligt, biedt de basis om snel grote stappen te zetten. En natuurlijk zal ik dit onderwerp niet meer loslaten. Wordt vast en zeker nog vervolgd!

Hans de Harder

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze woordvoerder Hans de Harder: hans.de.harder@provincie-utrecht.nl.

Deel dit bericht

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan