Provincie Utrecht maakt Voedselagenda

3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
Door Nelly de Haan op 15 april 2021 om 20:41

Provincie Utrecht maakt Voedselagenda

De Provincie Utrecht heeft tijdens de statenvergadering van 14 april 2021 een Voedselagenda vastgesteld… dat gebeurde vooral op aandrang van onze statenfractie

Wat zou het mooi zijn als de provincie een jaarlijks ‘Food festival’ in de oogstmaand organiseert… Voedsel is een geschenk, maar helaas zijn oogstfeesten en dankdagen voor het grote publiek in onbruik geraakt. Tijdens het debat over de Voedselagenda hebben we het Utrechtse college gevraagd om jaarlijks in de oogstmaand een ‘Food festival’ te organiseren…

Hieronder volgt onze complete bijdrage aan het PS-debat over de Voedselagenda:

“We zien een boer die druk bezig is met ondernemen en overleven, met koe en koren, met huis en haard, land en leven, die nogal eens de gebeten hond is en het schaap met vijf poten. En we zien een burger die goed en genoeg wil eten, die een mooi land wil zien en blije beesten in de wei en die zegt daarvoor best iets te willen betalen, maar in de winkel toch vaak kiest voor de laatste prijs.”

Voorzitter, zo begon ons manifest dat we net voor de verkiezingen in 2019 hebben aangeboden. Het manifest “Voor boeren, burgers en buitenlui, naar een waardevol voedselsysteem”. Wij willen graag naar een kortere keten. De keten kan korter, maar de klassieke keten is zo weerbarstig dat het moeilijk is om daar een goede duw in de goede richting aan te geven. Daarom zien wij in de Voedselagenda, die vanuit een andere manier kijkt, een heel aantal goede punten die aansluiten bij ons manifest.

Trouwens, we willen eigenlijk de gelegenheid gebruiken om de gedeputeerde vandaag te inspireren met een aantal concrete voorstellen uit het manifest, die wat ons prima aansluiten bij een experimentele fase.                

1. Wat denkt u van de introductie van een “gemaakt in Utrecht-label”?

2. Verken en ondersteun de kansen voor voedselcoöperaties die kunnen zorgen voor korte voedselketens in de regio en gedeeld eigenaarschap van boer en burger…

3. En in het kader van ‘Voedsel is een geschenk’ - zo ervaren wij dat elke dag – helaas zijn oogstfeesten en dankdagen voor het grote publiek in onbruik geraakt. Wat zou het mooi zijn als de provincie een jaarlijks ‘Food festival’ in de oogstmaand organiseert, om daar ook bij te stil staan…

Nu terug naar de Voedselagenda 2021 – 2023… De ambities zijn overduidelijk: het versterken van de korte keten en het stimuleren van gezonde en duurzame consumptie. Wij zien op provinciaal niveau voldoende aanknopingspunten om mee te duwen. Het gonst van de initiatieven van onderop. Daar zit al de energie, de pioniersgeest, laten we daarbij aansluiten en kijken naar verbinding en opschaling.

Het Uitvoeringsprogramma bevat allerlei bruikbare ingrediënten, maar nog geen kant-en-klaar-recept. Het voordeel daarvan is dat we nog veel kanten op kunnen. We kunnen aanjagen, en stimuleren en versnellen. Enerzijds begrijpen we dat het programma daarom breed en dynamisch is gehouden. Anderzijds, wij waarderen heel erg de concretiseringsslag die de SGP heeft gemaakt in de motie en amendementen, want ze bieden kansen om in een breder verband, met IPO en het Rijk, nog meer kleur te geven aan de Voedselagenda. Dank aan de SGP voor het vele werk hieraan.

We onderstrepen ook het punt van voedseleducatie, dat al loopt door ‘Vallei boert bewust’ bijvoorbeeld, maar dat we provinciebreed groter zouden kunnen uitrollen.

In de Voedselagenda zien we ook dat de provincie nog geen strategie heeft gekozen en daar zit ook een risico in, dat we dan weinig sturing mee kunnen geven. Als het aan de ChristenUnie ligt, geloven wij in een regionale aanpak en daarin zien wij genoeg kansen.

In de Uitvoeringsagenda zit ook een werkwijze van een regionale Voedselstrategie. Kunnen we bijvoorbeeld onze regionale samenwerkingsverbanden uitdagen om een regionale voedselstrategie uit te werken? De regio’s zijn bezig met Ontwikkelbeelden voor wonen en werken en ze zijn bezig met ‘Groen-groeit-mee’, daar zou toch heel mooi en regionale voedselstrategie bijpassen, waar boeren, burgers en allerlei maatschappelijke initiatieven aan kunnen bijdragen?

Als voorbeeld: de U16 heeft in het Integraal Ruimtelijk Perspectief een maatschappelijke ladder opgenomen voor gezond leven in een stedelijke regio, daar zouden we gezond en duurzaam voedsel heel mooi aan vast kunnen knopen…

Voorzitter, tot slot, een provincie die zelf het goede voorbeeld geeft, is geloofwaardig. Laten we de mogelijkheden verkennen om de korte keten in onze aanbestedingseisen te verankeren. Laten we aansluiten bij de Green Deal Korte Keten, door onszelf aan een fors percentage van voedsel uit de eigen provincie te verplichten.

Nelly de Haan

 

Deel dit bericht

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan