Laten we een gat vallen? Of gaan we het gat dichtrijden?

vuelta uit IMG_0074.jpg
3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
Door Nelly de Haan op 27 januari 2021 om 22:35

Laten we een gat vallen? Of gaan we het gat dichtrijden?

De Vuelta zou eind augustus starten in Utrecht, maar corona gooide roet in het eten. Gaan we nu proberen de wielerronde in 2022 naar Utrecht te halen? Deze vraag stond op agenda van de PS-vergadering van 27 januari 2021. Lees hier de bijdrage van Nelly de Haan aan het Vuelta-debat.

Proberen we de Vuelta in 2022 naar Utrecht te halen?

De ChristenUnie heeft in december 2019 ingestemd met een provinciale bijdrage van 2.1 miljoen euro aan het Wielerevenement Vuelta 2020.  En inderdaad, onze fractie stond niet vooraan in de rij met instemming te zwaaien.

Wat niemand toen had kunnen voorzien: corona gooide roet in het eten. En daarom spreken we vandaag opnieuw over de Vuelta 2022… En dat klinkt vandaag toch eerder als ‘luchtfietserij’ dan als werkelijkheid…

Onze fractie is van mening dat we nu op basis van betrouwbaarheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid het besluit van 2019 gestand moeten doen. We moeten met de vier andere publieke partners (provincie Brabant en de gemeenten Utrecht, Breda en ‘s Hertogenbosch) op gelijke hoogte blijven participeren. Want dan zitten we als provincie ook met maximale zeggenschap aan tafel.

De coronapandemie heeft een enorme deuk geslagen in tal van sectoren in onze provincie (cultuur, toerisme, horeca, evenementenbranche) met alle trieste gevolgen van dien. Als we dan nu de keuze maken voor een doorstart, dan ziet de ChristenUnie juist met een relatief kleine extra bijdrage vanuit de ‘Reserve COVID-flankerend beleid’ nieuwe kansen om ondernemers in zwaar getroffen sectoren een positieve impuls te geven. En een 100-dagen-durend maatschappelijk activatieprogramma biedt kansen aan onderwijsinstellingen en kan vrijwilligers weer in de beweging brengen. De Vuelta is daar in onze ogen een goed vliegwiel voor.

Vanuit onze fractie hebben we nog een aantal boodschappen:

1. Provincie, zet je ervoor in dat ook de zwaar getroffen cultuursector echt mee kan liften.

2. Als volwaardig partner moeten we willen sturen op duurzaamheid en gezond stedelijk leven. Laten we als provincie op dit punt ten opzichte van 2020 nog een extra stap zetten en zelf zoveel als mogelijk het goede voorbeeld geven.

3. De ChristenUnie wil ook een lans breken voor laagdrempelige en toegankelijke activiteiten, in letterlijke en figuurlijke zin. Iedereen moet mee kunnen doen! Dat betreft niet alleen alle ruimte voor gehandicaptensport, meer beslaat een veel bredere scope.

4. Een vraag: staan doorkomstgemeenten te trappelen om weer mee te doen of is er terughoudendheid - vanwege het feit dat gemeenten momenteel wel in zwaar weer verkeren en ze (zeker indirect) financieel bij moeten dragen in het faciliteren van de ritten in hun gemeentes?

5. Onze fractie heeft GS gevraagd om een kleine verkenning te doen naar mogelijke andere evenementen, waarbij steun uit de COVID-reserve een bijdrage zou kunnen leveren aan de stimulans van getroffen sectoren, met een link naar provinciale domeinen, en een positieve uitstraling op onze inwoners. Als voorbeeld hebben we de viering van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie genoemd. We horen graag van de gedeputeerde op welke termijn we daar een antwoord op kunnen verwachten, liefst een positief antwoord uiteraard...

Nelly de Haan

Deel dit bericht

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan