De botters van Spakenburg

Haven lowres breed uit.jpg
5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
Door Hans de Harder op 20 januari 2021 om 17:45

De botters van Spakenburg

De botters van Spakenburg

De provincie Utrecht is volop bezig met de botters van Spakenburg, zo bleek vandaag tijdens de Rondvraag in de statencommissie die zich buigt over cultureel erfgoed.

Deze ochtend vroeg onze statenfractie samen met de SGP naar de steun voor het varend erfgoed. Begin november ontvingen wij via de lokale fractie een noodkreet van de gemeente Bunschoten over de bottervloot. Die oproep leidde tot de unaniem aangenomen motie ‘Houd de wind in de zeilen’ (PDF-bestand). Daarin kreeg de gedeputeerde de opdracht om op korte termijn in gesprek te gaan over de steunmaatregelen. Uit het antwoord van gedeputeerde Van Muilekom bleek dat er op veel vlakken gewerkt wordt aan uitvoering van de motie.

Ten eerste komt er een voorstel om de eerste ronde van het Corona steunpakket opnieuw open te stellen. Uit de reacties en bezwaarschriften bleek namelijk dat veel eigenaren van historische schepen tijd tekortkwamen om een goede aanvraag in te dienen. Wij verwachten hier binnenkort duidelijkheid over.

Ten tweede wordt de eerste ronde geëvalueerd. Op basis van die evaluatie zal er een tweede ronde worden opengesteld. Dat biedt de mogelijkheid om tot een steunpakket te komen dat beter aansluit bij de nood die er is.

Ten derde heeft de gedeputeerde gewezen op een subsidieregeling voor het vergroten van het publieksbereik van erfgoed. In deze regeling is ook aandacht voor varend erfgoed.

Tot slot zijn er nog mogelijkheden voor een aanvraag bij het Mondriaan Fonds, er komt binnenkort €15 miljoen beschikbaar vanuit het ministerie van OCW voor varend erfgoed. Verder heeft de gedeputeerde ondersteuning van het provinciaal expertteam erfgoed aangeboden. Dit team is een denktank die eigenaren kan helpen bij complexe vragen.

Onze fractie heeft daarmee voldoende vertrouwen dat de gedeputeerde werkt aan ondersteuning van het varend erfgoed, in goed overleg met gemeente Bunschoten en de bottereigenaren. Natuurlijk zullen wij daarbij de vinger aan de pols houden.

Nelly de Haan en Hans de Harder

Deel dit bericht

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan