Taakverdeling

Taakverdeling binnen de fractie

Na de verkiezingen in 2015 is het aantal statencommissies teruggebracht van vier naar drie. De taakverdeling binnen onze fractie is hier nu ook op afgestemd.

In onderstaande tabel staat de taakverdeling binnen de fractie, met de bijbehorende speerpunten. Verder geven we aan wie de contactpersoon is voor welke regio.

Contactpersoon Portefeuille Speerpunten

Arne Schaddelee
Fractievoorzitter
Statenlid

West-Utrecht - Mobiliteit
- Economie
- Bestuur 
- Sterke regionale economie
- Eerlijk ondernemen
- Verkeersveiligheid

Nelly de Haan
Statenlid

Noordoost-Utrecht

Eemland

- Cultuur
- Recreatie
- Middelen
- Behoud religieus erfgoed
- Behoud Utrechtse cultuurlandschappen
- Goed en integer bestuur

Kees van Kranenburg
Statenlid

Zuidoost-Utrecht 

- Ruimtelijke ordening
- Agenda Vitaal Platteland en gebiedsontwikkeling
- Kleine kernen
- Wonen
- Europa

- Aanpak leegstand

Andries Nicolai
Commissielid

 Bunschoten - Economie
- Energie
- Utrecht als fietsprovincie

Kees de Heer
Commissielid

 

- Natuur
- Bodem
- Water
- Milieu
- Binnenstedelijke ontwikkeling

- Luchtkwaliteit
- Waterveiligheid