Taakverdeling

Taakverdeling binnen de fractie

In onderstaande tabel staat de taakverdeling binnen de fractie, met de bijbehorende speerpunten. Verder geven we aan wie de contactpersoon is voor welke regio.

Contactpersoon Portefeuille Speerpunten

Arne Schaddelee
Fractievoorzitter
Statenlid

West-Utrecht

- Ruimtelijke ordening

- Landelijk gebied
- Bestuur 

- Aanpak leegstand
- Eerlijk ondernemen

Nelly de Haan
Statenlid

Noordoost-Utrecht

Eemland

- Economie

- Cultuur
- Recreatie
- Middelen

- Behoud religieus erfgoed
- Behoud Utrechtse cultuurlandschappen
- Goed en integer bestuur

Kees van Kranenburg
Statenlid

Zuidoost-Utrecht 


- Mobiliteit
- Europa

- Verkeersveiligheid

Andries Nicolai
Commissielid

 Bunschoten - Economie
- Energie
- Utrecht als fietsprovincie

Kees de Heer
Commissielid

 

- Natuur
- Bodem
- Water
- Milieu
- Binnenstedelijke ontwikkeling

- Luchtkwaliteit
- Waterveiligheid