Speerpunten

De ChristenUnie maakt zich in de periode 2015-2019 sterk voor het verbeteren van de regionale economie, een betere bescherming van ons cultureel erfgoed en meer aandacht voor verkeersveiligheid.

De tien speerpunten van de provinciale fractie in Utrecht behelzen de volgende thema's:

  • Regionale economie (1-3)
  • Cultureel erfgoed (4-5)
  • Mobiliteit (6-7)
  • Gezonde regio (8-10)