Speerpunten

De komende vier jaar willen wij ons inzetten voor de onderstaande speerpunten. Deze komen voort uit ons verkiezingsprogramma. Als u meer wilt weten over specifieke thema's klik dan hier voor ons verkiezingsprogramma. 

Bereikbare zorg
Goede zorg voor iedereen is de belofte waarvoor de ChristenUnie zich blijft inzetten. Daar hoort ook een goed netwerk van Openbaar Vervoer en regiotaxi bij, zodat zorg bereikbaar blijft en zodat kwetsbare mensen niet vereenzamen.

Werk en eerlijke handel
Utrecht is een economische topregio. De clustering van zorgorganisaties bijvoorbeeld biedt veel kansen voor werkgelegenheid. Ook voor buitenlandse bedrijven zijn we aantrekkelijk. Deze zaken willen we versterken, zodat we werk blijven aantrekken. Ook willen we het MKB en eerlijke handel stimuleren.

Veilig fietsverkeer
Utrecht is een geweldige provincie om in te fietsen en we trekken dan ook jaarlijks veel toeristen aan. De ChristenUnie zet in op veilige fietspaden en meer mogelijkheden voor woon-werkverkeer op de fiets, bijvoorbeeld met ‘fietssnelwegen’.

Cultureel erfgoed
We willen zorgvuldig omgaan met het culturele erfgoed in onze provincie, zoals historische gebouwen en de waterlinies.  Het meest zichtbare erfgoed zijn vaak (dorps)kerken, en die raken in steeds meer plaatsen in verval. De ChristenUnie wil zich er hard voor maken hier meer geld en aandacht aan te geven. 

18 maart kunt u ook stemmen voor de Waterschappen. De ChristenUnie gaat voor: 

Veilig en duurzaam waterbeheer
We zorgen voor betrouwbare dijken en duurzaam waterbeheer. Dat vraagt om toekomstgerichte keuzes. Extra waterberging in de steden voorkomt wateroverlast. We investeren in schoon water voor de gezondheid van mens en dier. We zorgen dat de landbouw toekomstperspectief houdt.