Rivierenland

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor Waterschap Rivierenland.

Kandidaat 9 - Thomas Bassa uit Meerkerk

Thomas Bassa uit Meerkerk vertegenwoordigt de gemeente Vijfheerenlanden op de ChristenUnie-lijst van het waterschap Rivierenland. Hij staat op plek 9. Bassa is jarenlang voorzitter geweest van de afdeling ChristenUnie Zederik en was melkveehouder. Hij heeft inmiddels de melkveehouderij overgedragen aan zijn zoon, maar is nog altijd nauw betrokken bij het boerenbedrijf.

De ChristenUnie is zuinig op de natuur in de Vijfheerenlanden en is trots op de agrariërs die zich inspannen voor het onderhoud van het landschap. Juist de afgelopen periode van droogte laat zien welke impact watertekort kan hebben voor boer en natuur. Het is daarom belangrijk dat er een verbinding is tussen agrariërs en het waterschap. De ChristenUnie is blij dat Thomas Bassa zijn ervaring en expertise op deze manier blijft inzetten.