Waterschapsverkiezingen

Twee verkiezingen op één dag

Op woensdag 20 maart 2019 kan iedereen twee keer een stem uitbrengen, voor de Provinciale Staten en tegelijk voor het waterschapsbestuur. Voor de inwoners van Utrecht gaat het dan om vier waterschappen.

De zuidelijke helft van de provincie Utrecht hoort bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, met uitzondering van de gemeente Vijfheerenlanden die als enige Utrechte gemeente hoort bij het Waterschap Rivierenland.

Het noordwestelijke deel van de provincie Utrecht hoort bij Amstel, Gooi, Vecht (AGV), dat grotendeels in de provincie Noord-Holland ligt. Inwoners van de gemeenten de Ronde Venen, Stichtse Vecht en een klein gedeelte van De Bilt stemmen op 20 maart voor het waterschapsbestuur van Amstel, Gooi en Vecht.

Het oostelijk deel van de provincie Utrecht hoort bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Het gaat om alle gemeenten in Eemland, van Eemnes tot en met Woudenberg, plus de Vallei-gemeenten Renswoude, Veenendaal en deels Rhenen.

Wilt u meer weten over de kandidaten of het verkiezingsprogramma, klik dan in de bovenste balk op de naam van het juiste waterschap: 1. de Stichtse Rijnlanden, 2. Amstel, Gooi, Vecht, 3. Rivierenland of 4. Vallei en Veluwe