Weblog Kees van Kranenburg

Kees van Kranenburg is statenlid in de provincie Utrecht. Volg hier zijn weblog. Reacties of vragen zijn altijd welkom: kees.van.kranenburg@provincie-utrecht.nl

RSS icon linking to RSS overview

Utrechtse visie op winkelleegstand

Provinciehuis_Utrecht108 05 2017 Gemeentelijke verantwoordelijkheid? Provinciale taak? Of allebei? lees verder

Op naar de Omgevingsvisie!

technisch voorzitter kvk lowres IMG_082520 03 2017 De Utrechtse staten hebben een nieuwe commissie ingesteld en aan die commissie krijg ik mijn handen vol. lees verder

Vaststelling Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS)

provinciehuis van voren lowres 7 DSC_008614 12 2016 De provincie Utrecht heeft haar Ruimtelijke Structuurvisie herijkt, na een debat van bijna acht uur. De staten hebben hier op 12 december 2016 veel spreektijd aan gespendeerd, en er is het één en ander aangepast. Maar van de bijna twintig ingediende amendementen zijn er slechts drie aangenomen en van de vijfentwintig moties zijn er dertien aanvaard. lees verder

Amendementen Landschapsverordening

20151010 borden in het landschap19 09 2016 Het klinkt inderdaad heel spannend: de Landschapsverordening. De provincie Utrecht heeft als enige zo'n verordening. Het resultaat is zichtbaar: geen (slordige) borden in de weilanden die verwijzen naar de volgende fastfood-keten - en nog veel meer. Goed dat we zo'n verordening hebben. lees verder

Druk weekje

Lozing vaten afval16 09 2016 Drugsoverlast! Nee, geen naalden in de zandbak of winkeldievende junks. Maar drugs worden ergens gefabriceerd, en dat levert afval. lees verder