Bestuur

ALV op 8 mei 2017 in Veenendaal

De ALV van de provinciale unie is op maandagavond 8 mei in Veenendaal.

Hierbij nodigen we alle Utrechtse leden van de ChristenUnie uit voor de algemene ledenvergadering van de provinciale afdeling van de provincie Utrecht. Het thema is “elkaar versterken”. Een mooi voorbeeld is de gastvrijheid van de afdeling Veenendaal. Graag danken we als provinciaal bestuur de afdeling Veenendaal daarvoor. Voorafgaand aan de vergadering van de provinciale afdeling vergadert de lokale afdeling van Veenendaal en na een korte pauze gaan we verder met de provinciale agenda.

Adres: Basiliek, Wiltonstraat 56, Veenendaal

Datum: 8 mei 2017

Tijd: 20:45-22:00

Agenda 

 • 20:30 Pauze / inloop
 • 20:45 Opening provinciale vergadering
 • 20:55 Vaststellen notulen vorige vergadering
 • 21:00 Financieel verslag penningmeester
 • 21:10 Uit de Provinciale Statenfractie
 • 21:20 Uit de waterschappen
 • 21:30 Thema: “elkaar versterken”
 • 21:50 Rondvraag
 • 22:00 Sluiting

Elkaar versterken

Hoe kunnen ChristenUnie bestuurders en besturen van provincie en gemeenten elkaar versterken, ook over provinciegrenzen heen? Steeds meer wordt samengewerkt in regio's, over provinciegrenzen heen. Denk aan de Food Valley of het Groene Hart. Graag gaan we in gesprek over de volgende prikkelende stellingen:

 • We zijn gekozen door burgers in onze grenzen. Daaraan moeten we verantwoording afleggen: dus samenwerken ja, maar als we onze lokale kiezers ermee kwijtraken doen we het niet.
 • Provinciegrenzen zijn voor een gemeente niet zo relevant. We werken samen met naburige gemeentes en in regio's.
 • Laten we vooral niet lastiggevallen worden door de provincie met plannen voor kantoor leegstand rond wegen.
 • Bij samenstelling van kieslijsten en partijprogramma’s moet versterking van samenwerking met buurgemeentes en regio's worden meegenomen.

Als u zelf een stelling wilt inbrengen: laat het ons weten!

We zullen de tijdsplanning van de agenda goed volgen. U kunt de tijd voor en na gebruiken om informeel uit te wisselen met elkaar.
U bent van harte welkom, we zien uw komst tegemoet.

Namens het bestuur van de provinciale afdeling, Klaas Druijf

Samenstelling van het provinciaal uniebestuur

Samenstelling van het provinciaal uniebestuur

 

Voorzitter

Klaas Druijf

T 0610559543

E voorzitter@provincieutrecht.christenunie.nl

Politiek secretaris

Jan Wijmenga

T 06 16330021

E politieksecretaris@provincieutrecht.christenunie.nl

Secretaris

Martijn Vennik

T 0620285305

E jmvennik@hotmail.com

Penningmeester

Harry Niemeijer

E penningmeester@provincieutrecht.christenunie.nl