Steun voor regionale en lokale media

huisaanhuis stad afoort 20200403_100513 lowres.jpgvrijdag 03 april 2020 10:18

De statenfractie van de ChristenUnie vraagt samen met de PvdA om steun voor de regionale en lokale media.

Veel lokale media verkeren momenteel in zwaar weer doordat de advertentie-inkomsten als gevolg van de coronacrisis ernstig zijn teruggelopen. De reserves van deze kleine organisaties zijn klein en hun voortbestaan is in gevaar. Veel lokale kranten en sites werken met freelancers, zodat maatregelen als arbeidstijdverkorting voor hen geen soelaas bieden. Lokale en regionale journalistiek is van groot belang om het gemeentelijk en provinciaal bestuur te controleren en inwoners te informeren. Juist nu iedereen, maar met name kwetsbare mensen, aan huis gekluisterd zijn, moeten ze kunnen vertrouwen op goede, onafhankelijke berichtgeving over hun eigen omgeving.

ChristenUnie en de PvdA vragen, vooruitlopend op het onderzoek naar de versterking van de lokale journalistiek, alvast om een quick-scan uit te voeren naar de financiële noden van de lokale en regionale media in de provincie en indien nodig aanvullend op de maatregelen van het rijk en gemeenten de ergste nood te ledigen zodat de regionale en lokale media gezond door deze crisis kunnen komen.

« Terug