Toekomst van de Utrechtse economie

nelly de haan ps lowres DSC_0149.jpgmaandag 05 november 2018 12:33

De provincie Utrecht werkt intensief aan een serie bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Een belangrijke bouwsteen is de Ruimtelijke Economische Strategie. Ruim een jaar heeft de provincie met allerlei partners (rijk, gemeenten, regio’s, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties) gewerkt aan een gezamenlijke visie en strategie voor de toekomst van de Utrechtse economie.

Allereerst ons uitgangspunt: in onze ogen mag economische groei ofwel welvaart geen doel op zichzelf zijn, maar zou de economische ontwikkeling dienstbaar moeten zijn aan het welzijn van alle inwoners. Daarom stellen we een serie vragen: moeten we gericht zijn op economische groei? Of zijn er in een overvolle provincie ook grenzen aan de groei? Dit is een punt wat de ChristenUnie bij de Kadernota 2018 al heeft geagendeerd. Moeten we nog selectiever worden met de schaarse ruimte? Als de provincie als middenbestuur wil en kan sturen, welke maatschappelijke opgaven gaan we dan in ruimtelijke zin faciliteren en stimuleren? Waar moeten we juist afremmen en begrenzen?

En daarom is deze Ruimtelijke Economische Strategie voor ons erg belangrijk. We hebben immers een uitgekiende strategie nodig, die invulling geeft aan de rol van de provincie met betrekking tot de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en het investeringsklimaat.

Het college heeft gekozen voor ‘Groen, Gezond en Slim’ als onderling verbonden kernwaarden, gericht op gezond stedelijk leven, met de bijbehorende vraagstukken als wonen en mobiliteit. De strategie geeft op basis van deze kernwaarden richting en randvoorwaarden in de verdere uitwerking van het toekomstbeeld voor 2050, als ‘slot op de deur’ en als ‘sleutel tot groei’.

We hebben in het debat wel een beetje gemopperd over het feit dat een echte visie ontbreekt. De economie moet wat ons betreft een sociale, inclusieve economie zijn. Deze strategie was de uitgelezen kans geweest om die basis te formuleren, van waaruit de strategie vervolgens opgebouwd kan worden.

Daarbij zouden de zogenaamde ‘Global Goals’ de duurzame onderlegger moeten zijn. Deze doelen zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als een nieuwe, mondiale, duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Intussen zijn de ‘global goals’ reeds omarmd door het Rijk, een aantal gemeentes en twee provincies. Wij vinden dat ook de provincie Utrecht deze doelen officieel zou moeten onderschrijven.

Indicatoren in de ‘global goals’ zijn: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteit van onderwijs,  schoon water, betaalbare en duurzame energie, eerlijk werk, ongelijkheid verminderen, verantwoorde consumptie, vrede, etcetera.

Binnenkort wordt de ‘Beleidsnotitie economisch beleid’ aan de Staten voorgelegd en dan zullen we ons hier opnieuw hard voor maken…

Nelly de Haan

« Terug