Inzet ChristenUnie voor schoolbus Driestar

provhuis banner lowres DSC_0052zaterdag 08 september 2018 09:39

De Statenfracties van ChristenUnie en SGP stuurden op 12 september een Open Brief aan het Utrechtse college, waarin ze aandringen op een verjaardagscadeau voor het Driestar College in Gouda.

Dagelijks rijden er volle schoolbussen vanuit De Ronde Venen, via Woerden naar De Driestar in Gouda. Toch wil de provincie Utrecht deze buslijn inkorten. De ChristenUnie en SGP maken daar ernstig bezwaar tegen.

Het Driestar Collega viert deze maand haar 75e verjaardag. Een mooie reden voor een cadeau. De provincie Utrecht lijkt daar echter anders over te denken. ChristenUnie en SGP vrezen dat juist nu een streep gezet wordt door een schoolbus die ruim 100 scholieren dagelijks naar school brengt. "Zo ga je niet om met een jarige school", zegt fractievoorzitter Arne Schaddelee, oud-leerling van De Driestar.

Beide partijen sturen daarom deze week een open brief aan het provinciebestuur en starten op social media een actie. Eerder werden kritische vragen gesteld en dienden de partijen een motie in om de buslijn te behouden. De motie kreeg onvoldoende steun, ondanks breed protest uit de regio en ondanks negatieve adviezen.

In onderstaande brief wat meer over de achtergronden en eerdere inspanningen voor deze buslijn.

Arne Schaddelee, fractievoorzitter

 

OPEN BRIEF AAN GS

Geachte gedeputeerde,

In de vergadering van 11 juni hebben wij vragen gesteld over de scholierenlijn van De Ronde Venen naar het Driestarcollege in Gouda. Bij de beantwoording van de vragen die wij tijdens deze vergadering hebben gesteld gaf u aan dat u alle belangen zult wegen bij de vaststelling van het definitieve Vervoersplan 2019 van vervoerder Syntus. Het Driestar college viert vandaag haar 75ste verjaardag. Een positief besluit van uw college zou deze verjaardag extra luister bijzetten.

Dat is echter zeker niet het belangrijkste argument om deze buslijn te behouden. Intussen hebt u van vele kanten te horen gekregen hoe gevoelig het voornemen van Syntus ligt bij de betrokkenen. Er ligt een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad De Ronde Venen, u ontving een brief van de gemeente Nieuwkoop en ook een grote groep kerkelijke gemeenten deed een dringende oproep de lijn te handhaven. Bovendien adviseert ook ROCOV deze lijn in ieder geval in stand te houden tot er een overeenkomst is bereikt met de NS. Het gaat dan ook om een groep van meer dan honderd leerlingen van wie de ouders meer dan dubbel zo veel gaan betalen voor het vervoer van hun kinderen. Deze mensen wonen in de provincie Utrecht en hun belang moet dus meegewogen worden in vaststelling van dit Vervoersplan. Bovendien zijn de bussen naar onze inschatting rendabel, aangezien ze iedere dag twee keer volledig gevuld zijn. Wij roepen u met nadruk op de belangen van deze inwoners zwaar te laten meewegen in de uiteindelijke vaststelling van het Vervoersplan 2019.

Hoogachtend,

Gijs van Leeuwen, namens de SGP-fractie,       

Arne Schaddelee, namens de CU-fractie.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Open brief aan GS 12-09-201812,1 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug