Inspiratieavond over cultuur op 16-5-2018

domkerk DSC_0015zaterdag 28 april 2018 23:12

De statenfractie van de ChristenUnie nodigt u uit voor een bezinnings- en inspiratieavond over cultureel erfgoed. De rijksoverheid heeft fors bezuinigd op cultuur. Moeten de gemeenten en de provincie nu in het gat springen? We discussiƫren hierover met Anthonie Tom (Mooi Sticht), Anique de Kruijf (conservator Catharijneconvent) en Melis van de Groep (burgemeester Bunschoten en Grebbelinie-expert).

We zijn als statenfractie van de ChristenUnie alvast begonnen met de eerste voorbereidingen voor de statenverkiezingen in 2019. We organiseren komend half jaar een serie bezinningsbijeenkomsten, om inspiratie op te halen voor het verkiezingsprogramma in de periode 2019-2023.

Tijdens deze bijeenkomsten willen we in gesprek gaan met onze Utrechtse achterban, over actuele thema’s die in de lokale politiek spelen. De eerste avond van 29 januari jl. stond in het teken van ‘energie en klimaat’. De tweede inspiratieavond is op 16 mei en gaat over cultureel erfgoed. De avond van 23 mei gaat over ‘milieu en mobiliteit’, met veel aandacht voor luchtkwaliteit en geluidhinder. Er komt ook nog een avond over de toekomst van het landelijk gebied, natuur en landbouw. De inspiratieavond van 13 juni gaat over water, in nauw overleg met onze waterschapsbestuurders. Alle inspiratieavonden worden gehouden in het Huis van de Provincie, Archimedeslaan 6, Utrecht.

Het concept-programma voor de inspiratie-avond van 16 mei over cultuur ziet er als volgt uit.

19.00-19.30 uur: inloop

19.30-21.00 uur: inleidingen van Anthonie Tom (Mooi Sticht), Anique de Kruijf (Catherijneconvent) en Melis van de Groep (burgemeester Bunschoten)

21.00-22.00 uur: gesprek en discussie

Nu de rijksoverheid zich steeds verder heeft teruggetrokken op cultuurgebied, kunnen/moeten de lokale overheden nu in het gat springen? Zo ja, geldt dit alleen over behoud en bescherming voor cultureel erfgoed, of ook voor het brede cultuuraanbod, voor evenementen. Wat is de rol van overheden bij het stimuleren van een lokale culturele basisinfrastructuur?

Je kunt je opgeven bij de statenfractie o.v.v "inspiratieavond cultuur", email: christenunie@provincie-utrecht.nl

« Terug