Kandidaten gezocht

lek brug A27 DSC_0770vrijdag 11 mei 2018 00:17

De voorbereidingen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten
van Utrecht en voor de besturen van de waterschappen in 2019 zijn in volle gang! We hebben alle informatie over de kandidaatstelling op een rij gezet.

De Utrechtse afdeling van de ChristenUnie is verantwoordelijk voor de verkiezingen van Provinciale Staten en voor het bestuur van het waterschap De Stichtse RIjnlanden. Maar de provinciegrenzen vallen niet samen met de grenzen van de waterschappen. De inwoners van Utrecht vallen onder maar liefst vier verschillende waterschappen. Het gaat om het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe, Amstel Gooi Vecht en Rivierenland.

Binnen de ChristenUnie is afgesproken dat het hoofdkantoor van het waterschap bepaalt welke provinciale afdeling verantwoordelijk is voor de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Het kantoor van Stichtse Rijnlanden staat in Houten en daarmee valt het onder de provinciale afdeling Urecht. Het kantoor van Amstel Gooi Vecht staat in Amsterdam en valt onder de afdeling Noord-Holland. Het kantoor van Vallei en Veluwe staat in Apeldoorn en het kantoor van Rivierenland in Tiel; dit tweetal valt onder de provinciale afdeling van Gelderland.

In het waterschap Amstel, Gooi en Vecht moet de procedure voor de kandidaatstelling nog starten, waarschijnlijk wordt er op 25 mei 2018 een selectiecommissie benoemd. Bij dit waterschap horen de gemeenten De Ronde Venen, een groot deel van Stichtse Vecht, een klein deel van De Bilt en een piepklein stukje van de stad Utrecht.

In het Waterschap Vallei en Veluwe is de kandidaatstelling in volle gang. Het is de bedoeling dat kandidaten zich voor 31 mei melden bij de voorzitter van de afdeling Gelderland, mail: jdejonge@gelderland.christenunie.nl

Bij het Waterschap Vallei en Veluwe gaat het om alle inwoners van Bunschoten, Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort, Leusden, Renswoude en Veenendaal, vrijwel geheel Woudenberg en Rhenen, de helft van Utrechtse Heuvelrug en een klein gedeelte van Zeist.

Bij het Waterschap Rivierenland horen de gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam, die per 1-1-2019 fuseren tot de gemeente Vijfheerenlanden. Voor deze regio is de kandidaatstelling eveneens in volle gang. Het is de bedoeling dat kandidaten voor Rivierenland zich voor 11 juni melden bij de voorzitter van de afdeling Gelderland, mail: jdejonge@gelderland.christenunie.nl

De afdeling Gelderland heeft op 16 april reeds lijsttrekkers benoemd voor de waterschapsverkiezingen, het gaat nu bij de kandidaatstelling om de rest van de lijst.

Alle andere Utrechtse gemeenten vallen onder het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. De kandidaatstelling voor dit waterschap sloot op 29 april en de selectiecommissie ontvangt op 19 en 26 mei de kandidaten die zich hebben gemeld. Dat geldt ook voor de PS-verkiezingen voor Utrecht.

Namens het provinciaal uniebestuur,

Klaas Druijf

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijlage 1 Profielschets Statenlid363,6 kBapplication/pdfdownload
Bijlage 2 Profielschets ChristenUnie Waterschapsbestuurder278,9 kBapplication/pdfdownload
Bijlage 3 Profielschets fractie ChristenUnie234,5 kBapplication/pdfdownload
Bijlage 4 Bewilligingverklaring ChristenUnie162,4 kBapplication/pdfdownload
Bijlage 5 Overzicht van Utrechtse gemeenten en waterschappen574,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug