Uithoflijn uit de bocht

provhuis banner lowres DSC_0052maandag 26 februari 2018 21:47

Een drama in drie bedrijven. Dat is de voorlopige tussenstand in een dossier wat inmiddels politiek explosief blijkt te zijn. De ChristenUnie is altijd groot voorstander geweest van de Uithoflijn. We hebben altijd een positieve grondhouding waar het gaat om goed openbaar vervoer. Maar rond de aanleg van de Uithoflijn blijkt er een heleboel niet te sporen.

Het gedwongen vertrek van VVD-gedeputeerde Verbeek-Nijhof en het gedwongen verlof van provinciesecretaris Goedhart. Voor beiden is het allereerst een persoonlijk drama. Maar waaruit bestaan de drie bedrijven van dit drama nu precies? Een kort overzicht.

Eerste bedrijf – kritisch rapport

Het Auditrapport Uithoflijn werd openbaar gemaakt door de gemeenteraad van Utrecht. Dit rapport bleek uiterst kritisch over de aansturing vanuit de provincie op het hele project Uithoflijn. Eerder waren er aanbevelingen gedaan over de verbetering van deze aansturing. De meeste aanbevelingen waren echter niet opgevolgd, vaak bleek er zelfs geen verantwoordelijke aangewezen voor uitvoering en bovendien was het rapport bij veel betrokken ambtenaren amper bekend.

Resultaat? Een vertraging van zo’n anderhalf jaar en een rekening van 89 miljoen euro.

Tweede bedrijf – scherpe brief U10

Vrijwel tegelijk plofte er een brief op de provinciemat van mobiliteitswethouders van de U10, tien gemeenten rond de stad Utrecht. In de brief werd scherpe kritiek geuit op de provincie. Men verweet de provincie regentesk gedrag, slechte samenwerking en een gebrekkige visie op mobiliteit. Klapstuk was dat de provincie de Uithofmiljoenen wilde halen uit een pot voor onder meer regionale fietsvoorzieningen.

Veel punten uit de brief waren voor de ChristenUnie uitermate herkenbaar. Bij mobiliteit is er een overmatige focus op de auto, ten koste van fiets en OV. En participatietrajecten met burgers en lokale bestuurders lopen vaak uit op een drama.

Resultaat? Een urenlang spoeddebat waarin vrijwel de hele oppositie aangaf geen vertrouwen meer te hebben in het provinciebestuur.

Derde bedrijf – onderzoek NRC

Kritische ambtenaren werden verwijderd, adviezen genegeerd en een nauw betrokken topambtenaar blijkt wel erg goede banden te hebben met de verantwoordelijke bouwonderneming BAM. Dit bleek uit een groot onderzoeksartikel dat NRC publiceerde (link toevoegen: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/24/het-duurste-stukje-trambaan-van-nederland-a1593441)

Voor de ChristenUnie was dit vooral een bevestiging van eerdere kritieken die onze fractie uitte op de juridische attitude van de provincie. De afgelopen jaren rammelde er vaker iets rond integriteit en rechtmatigheid. We waren daar altijd scherp en kritisch op, maar kregen er nooit goed de vinger achter. Dat het goed mis lijkt te zijn, blijkt uit dit artikel.

Resultaat? De ChristenUnie nam het initiatief tot een nieuw spoeddebat.

Centrale vraag? Is de provincie wel in staat om dit project goed te managen en zijn er aanvullende kaders nodig? En hoe zit het met rechtmatigheid en integriteit? Voor ons zijn dit wezenlijke vragen. De komende weken zullen we koortsachtig op zoek moeten naar antwoorden.

Meer achtergronden lezen? Kijk dan de video’s terug van de Statendebatten (link: https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2018/12-februari/19:00)

 

« Terug