Provincie helpt hoogspanningskabels onder de grond

hoogsplijn lowres DSC_0707maandag 05 februari 2018 22:37

Hoogspanningsmasten en hun kabels ontsieren niet alleen het landschap, ze zijn ook gevaarlijk. Denk aan brandveiligheid en de mogelijke gezondheidseffecten van de elektro-magnetischevelden. Sinds 2005 vraagt de ChristenUnie daarom al aandacht voor een actieve provinciale aanpak.Op ons initiatief organiseerde de provincie Utrecht in 2007 zelfs een congres hierover met gemeenten en betrokken partijen.

 
Daarna lijkt er echter weinig echte voortgang geboekt te zijn. Alleen al in Veenendaal liggen 725 woningen direct onder hoogspanningskabels. Met name voor deze bewoners is het bijzonder frustrerend dat er maar geen schot in deze zaak komt.
 
Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk gaat het over een langdradig probleem. Maar het einde lijkt nu eindelijk in zicht! Begin februari is landelijk – met steun van vrijwel de hele Tweede Kamer – een motie aangenomen van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. Kern daarvan is dat geld voor gemeenten nooit een reden mag zijn om af te zien van het ondergronds brengen van hoogspanningskabels. De motie roept de regering op om te streven naar een goede kostenverdeling tussen provincies en gemeenten. Ook wordt gevraagd er op toe te zien dat provincies en gemeenten snel procesafspraken gaan maken.
 
Zowel financieel als procedureel nam de provincie in de afgelopen jaren weinig initiatief. Hoog tijd dus om de spanning wat op te voeren, Om die reden stelde fractievoorzitter Arne Schaddelee het punt aan de orde tijdens het Vragenhalfuurtje in de Statenvergadering van 5 februari 2018. Hierbij deed de gedeputeerde de toezegging dat hij nieuwe initiatieven wil nemen en snel met een memo komt. In deze memo komen procesvoorstellen. 
Decentrale overheden, provincies en gemeenten samen dus, moeten 20 tot 25 % van de kosten zelf dragen. Het gaat om maximaal 975.000 euro per kilometer. Een enorm bedrag dat onmogelijk volledig door gemeenten zelf kan worden opgebracht. In de provincie Utrecht ligt zo'n 11 kilometer in de nabijheid van bebouwing. De Statenfractie van de ChristenUnie zet zich er voor in deze zo spoedig mogelijk ondergronds te krijgen.
Arne Schaddelee, fractievoorzitter

« Terug