Themajaar 100 jaar De Stijl

stijl mokken lowres DSC_0193donderdag 18 januari 2018 12:26

Het themajaar ‘Mondriaan to Dutch Design – 100 jaar De Stijl’ is groots gevierd in de provincie Utrecht. Een recordaantal mensen heeft kennisgemaakt met cultureel erfgoed.

Provinciale staten kregen eind december een informatiesessie over het themajaar De Stijl, met een terugblik op alle activiteiten en een compleet beeld van de opbrengsten, met alle sociale-, maatschappelijke- en economische baten.

GS hebben op 9 februari 2016 een voorstel op het bordje van Provinciale Staten gelegd, om voor het landelijk themajaar De Stijl 200.000 euro beschikbaar te stellen uit de algemene middelen, en om dit bedrag aan te vullen met 200.000 euro uit de begroting voor regionale economie. Onze fractie stemde destijds in met dit voorstel.

De opbrengst van het Themajaar De Stijl werd vlak voor de jaarwisseling met gepaste trots gepresenteerd. Naast sprekende cijfers over bezoekersaantallen in de musea is er een duurzame samenwerking tussen de steden Utrecht en Amersfoort tot stand gebracht, op allerlei vlakken: cultuur, cultureel erfgoed, economie, recreatie, mobiliteit (wandelen en fietsen). Daarnaast zijn alle destijds opgestelde realisatie-indicatoren op dit moment ruimschoots behaald.

Het themajaar ‘Mondriaan to Dutch Design – 100 jaar De Stijl’ is dus groots gevierd in onze provincie. De tentoonstellingen en andere activiteiten trokken 245.000 bezoekers. Bewoners, toeristen, ondernemers, de internationale pers en buitenlandse touroperators omarmden het culturele erfgoed van de Stijlkunstenaars. Het kan niemand zijn ontgaan: De Stijl leefde enorm in de provincie Utrecht. De befaamde kunstenaars uit de periode van De Stijl, zoals Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld en Piet Mondriaan, zijn allemaal geboren in de provincie Utrecht. Met name de strikt geometrische werken van Mondriaan zijn uitgegroeid tot internationale iconen. Het Themajaar werd een prachtig jaar om te vieren dat we een land zijn waar creatievelingen al honderd jaar wereldwijd vernieuwing brengen in kunst, architectuur en design.

Talloze ondernemers sloten aan bij het themajaar. Ze tooiden hun etalages en producten in de kleuren van De Stijl. Winkeliersverenigingen, stichtingen en burgers werden creatief in het gebruik van De Stijl-kenmerken in hun directe leefomgeving. 

De activiteiten in het De Stijl-jaar waren een landelijk initiatief van het NBTC Holland Marketing. De actie zorgde voor een verrijking van het culturele aanbod onze provincie. Het geheel vernieuwde Mondriaanhuis in Amersfoort zag een ruime verdubbeling in de bezoekersaantallen. Ook het Centraal Museum in Utrecht verwacht 2017 af te sluiten met een recordaantal bezoekers. Naast Utrecht en Amersfoort deden ook musea in Den Haag, Leiden, Eindhoven, Otterlo en Drachten mee aan het De Stijl-jaar.

In het themajaar is veel aandacht besteed aan cultuureducatie met kinderen en jongeren. Er werden lespakketten ontwikkeld voor het primair en middelbaar onderwijs, waardoor 4.500 kinderen en scholieren veelal voor het eerst in aanraking kwamen met de deelnemende musea. Veel scholen en vakopleidingen hebben in hun lesprogramma ingespeeld op dit themajaar.

Het culturele erfgoed van De Stijl is in de provincie Utrecht nadrukkelijk op de kaart gezet en zal naar verwachting ook na 2017 grote aantrekkingskracht blijven uitoefenen op (inter)nationale bezoekers. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “Ik kijk met veel plezier naar wat we bereikt hebben in de samenwerking tussen Amersfoort, Utrecht en provincie. Het was een ijzersterk programma dat heel goed past bij onze regio: modern, innovatief en cultureel. De provincie Utrecht was de broedplaats van de Stijl. Ook in de toekomst blijven we het erfgoed van Rietveld en Mondriaan koesteren en presenteren."

Na 2017 hebben we nog steeds profijt van het Themajaar De Stijl. Een concreet voorbeeld van de duurzame opbrengst is de serie van vijf fiets- en wandelroutes rondom De Stijl in Utrecht en Amersfoort. Een mooie snelfietsroute verbindt de geboorteplaatsen van de twee belangrijkste Stijlkunstenaars, Utrecht (Gerrit Rietveld) en Amersfoort (Piet Mondriaan). De twee steden worden verbonden door tien bijzondere beelden van kunstenaar Boris Tellegen. Deze beelden worden in het voorjaar van 2018 langs de route geplaatst.

De lesprogramma’s blijven beschikbaar voor het onderwijs. Daarnaast willen de steden Utrecht en Amersfoort, op basis van deze uitstekende ervaringen, verder gaan op de ingeslagen weg van goede samenwerking op culturele thema’s, met zoveel mogelijk partners. Er ligt al een nieuwe kans voor het grijpen: in het jaar 2019 krijgen we Rembrandts 350e sterfdag…

Nelly de Haan

« Terug