Wel en wee van weidevogels

grutto DSC_0783maandag 22 mei 2017 00:06

Het wel en wee van de kievit houdt de Utrechtse staten bezig. We moeten het geld voor agrarisch natuurbeheer doelmatig besteden en daarom heeft het provinciebestuur een paar jaar geleden besloten om de subsidies alleen in te zetten in de meest kansrijke grutto-gebieden. De kievit valt buiten de boot.

Maar in de afgelopen jaren is ook het broedsucces van de kievit gehalveerd. Enkele agrarische natuurverenigingen reageren daarop door ook hun experimenten voor de kievit uit te breiden, maar voor deze pilotprojecten krijgen ze geen geld van de provincie.

Een meerderheid in de staten heeft intussen ook de kievit omarmd. Eind vorig jaar hebben de staten tijdens de behandeling van de Natuurvisie de kievit als extra icoonsoort toegevoegd, als aanvulling op de veertig andere icoonsoorten waar de provincie speciaal op gaat inzetten.

Op initiatief van onze fractie hebben de Utrechtse staten op 15 mei een werkbezoek gebracht aan Eemland, waar Natuurmonumenten en het Agrarisch collectief Eemland zeer succesvol opereren voor de grutto. Deze organisaties hebben daarvoor eind 2016 de 'Gouden Mispel' gekregen, dat is een prijs die wordt uitgeloofd door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Tijdens het werkbezoek hoorden we dat ze in Eemland eveneens volop actief zijn voor de kievit, maar dat dan op eigen kosten, zonder bijdrage van de provincie. Dat kan het collectief een paar jaar doen, in de aanloopfase, maar natuurlijk niet structureel.

Daarom heeft onze fractie het college in de eerstvolgende commissievergadering meteen gevraagd om een memo te maken over de kievitprojecten in onze provincie. Welke succesvolle initiatieven zijn er voor kievitbescherming en hoeveel geld is daarmee gemoeid?

Kees de Heer

« Terug