Vragen bij extra onderzoek Vijfheerenlanden

landschapsplaat groene hart wilnis DSC_0095dinsdag 06 juni 2017 23:42

Minister Plasterk laat een extra onderzoek doen naar de provinciekeuze van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Na grondige onderzoeken en een zorgvuldig proces is besloten tot deze fusie en tot aansluiting bij de provincie Utrecht. De ChristenUnie is daarom kritisch op het extra onderzoek: deze stap mag in geen geval voor vertraging zorgen.

Geert Jansen, voormalig Commissaris van de Koning in Overijssel, is benoemd als 'adviseur Vijfheerenlanden'. De nieuwe gemeente bestaat uit Vianen, Zederik en Leerdam. De provincie Utrecht adviseerde om Vijfheerenlanden bij de provincie Utrecht te voegen. Dit advies sluit aan bij de uitkomsten van eerdere onderzoeken en bij de wens van een meerderheid van de betrokken raadsleden. Jansen gaat met alle betrokken partijen om de tafel om na te gaan of de conclusies van de provincie Utrecht juist zijn en of dit voldoende is als advies aan de minister.

De ChristenUnie is kritisch op dit extra onderzoek. Het gevolgde proces is grondig en zorgvuldig geweest. Het is daarom enigszins bijzonder dat de minister dit dunnetjes lijkt te willen overdoen. Het is de vraag welke concrete aanleiding er is voor nieuw onderzoek en wat de onderzoeksvragen daarbij zijn. De ChristenUnie vreest dat nieuw onderzoek weinig nieuwe gezichtspunten op zal leveren en slechts vertragend zal werken. Volgens het ministerie blijft het uitgangspunt dat de fusie op 1 januari 2019 een feit is.

Arne Schaddelee

« Terug