Aanpak onbewaakte spoorovergangen Utrecht na vragen ChristenUnie

spoorlijn uitsnede IMG_0379maandag 01 mei 2017 19:50

De provincie Utrecht bezint zich actief op haar rol om onbewaakte spoorovergangen aan te pakken. Voor 1 september 2017 komt Prorail met een overzicht van de ligging, problematiek en beoogde aanpak. Dat is toegezegd op vragen van Arne Schaddelee namens de ChristenUnie. De provincie Utrecht telt nu nog 15 onbewaakte overwegen. De ChristenUnie wil deze zo snel mogelijk aanpakken.

Recent vonden er in Nederland enkele uiterst tragische ongelukken plaats op onbewaakte spoorwegovergangen. Spoorveiligheid vraagt de hoogste urgentie van overheden.Al langer wil spoorbeheerder ProRail iets doen aan de ruim achthonderd spoorboomloze plekken in Nederland waar spoor en weg elkaar kruisen. Uit berichtgeving blijkt de aanpak echter complex te zijn, ondermeer door gebrekkige samenwerking tussen overheden.

De rijksoverheid stelde in totaal 35 miljoen euro beschikbaar voor het aanpakken van 100 openbare overwegen zonder actieve beveiliging. Volgens ProRail is er echter zo’n 70 miljoen nodig. Volgens een eerste schatting van het provinciebestuur is er in de provincie Utrecht zo’n 9 miljoen euro nodig. De ChristenUnie schat dat de helft hiervan door de regio zal moeten worden bekostigd. 

Uit de beantwoording van een reeks vragen die de ChristenUnie stelde, blijkt dat er in de provincie Utrecht 15 niet-actief beveiligde overwegen zijn. Daarvan liggen er 3 op een openbare weg en 12 op particulier terrein. Volgens de ChristenUnie zou dit bij de aanpak geen verschil mogen maken. Schaddelee: “Juist ook bij overwegen op particulier terrein deden zich ernstige ongelukken voor. Veiligheid rond sporen is een publieke taak, dus hier ligt wel degelijk een verantwoordelijkheid voor de overheid.”

Het is belangrijk dat overheden hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veilige overwegen snel en actief oppakken. Een gebrek aan politieke wil is voor de ChristenUnie onbestaanbaar. De Statenfractie van de ChristenUnie Utrecht roept de provincie daarom op tot concrete actie. Na de zomer zou er een provinciaal plan van aanpak moeten liggen. “Qua samenwerking en centen moet het dan echt op de rit staan”, stelt Arne Schaddelee. “Daar mag de aanpak geen vertraging door oplopen.”

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
antwoord op schriftelijke vragen onbewaakte spoorwegovergangen130.0 kBapplication/pdfdownload

« Terug