“Doen we Vijfheerenlanden recht?”

landschapsplaat groene hart wilnis DSC_0095donderdag 20 april 2017 19:36

Na lange procedures is de kogel door de kerk. De Provincie Utrecht is voor fusie van Leerdam, Vianen en Zederik tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en de provincie heet deze nieuwe gemeente welkom in de Utrechtse contreien.

“Doen we de burgers, bedrijven en instellingen in Vijfheerenlanden recht?” Dat was voor fractievoorzitter Arne Schaddelee de kernvraag in het fusieproces. Over de gemeentelijke fusie leek weinig discussie, maar de daaropvolgende provinciekeus riep veel meer discussie op. Want Vianen ligt in de provincie Utrecht, terwijl Leerdam en Zederik bij Zuid-Holland horen. Er moet voor de nieuwe gemeente dus een keuze worden gemaakt. Hoewel een forse meerderheid van de betrokken raadsleden voor Utrecht koos, bleven er genoeg vragen over: Hoe om te gaan met bestaande samenwerkingsverbanden? Hoe zit het met de veiligheidsregio? Is de eigenheid van het gebied wel veilig in Utrecht?

Allemaal legitieme vragen, wat de ChristenUnie betreft. Arne Schaddelee: “We zagen vooral onze achterban in Zederik hiermee worstelen. Voor ons was dat een reden om heel scherp te zijn op de vraag of we wel recht doen aan die bezwaren en gevoelens. Voor christelijke bestuurders is dat ook een Bijbelse kernvraag: bevorderen we recht en gerechtigheid?”

“Ik heb die vraag ook bewust op alle hooravonden gesteld aan de burgemeesters, doet dit voorstel recht aan de bezwaren? De burgemeesters bevestigden dit”, zo blikt Schaddelee terug: “Zij waren vol lof over de uitvoerigheid en zorgvuldigheid van de procedure. Voor ons was dit een belangrijk signaal.”

Goede samenwerking blijft voor de ChristenUnie een belangrijk aandachtspunt. “Juist ook omdat we volop kansen zien voor het Groene Hart. Daar kan en moet de samenwerking echt beter om de positie van dit unieke en prachtige gebied te behouden en te versterken,” stelt Arne Schaddelee.

« Terug