ChristenUnie bepleit aanpak onbewaakte spoorovergangen Utrecht

spoorlijn uitsnede IMG_0379donderdag 30 maart 2017 10:04

Hoeveel onbewaakte overwegen telt de provincie Utrecht eigenlijk? En wat is nodig om deze snel veiliger te maken? De Statenfractie van de ChristenUnie wil dat de provincie Utrecht snel het voortouw neemt.

Recent vonden er in Nederland enkele uiterst tragische ongelukken plaats op onbewaakte spoorwegovergangen. Spoorveiligheid vraagt de hoogste urgentie van overheden.Al langer wil spoorbeheerder ProRail iets doen aan de ruim achthonderd spoorboomloze plekken in Nederland waar spoor en weg elkaar kruisen. Uit berichtgeving blijkt de aanpak echter complex te zijn, onder meer door gebrekkige samenwerking tussen overheden.

Het rijk stelde in totaal 35 miljoen euro beschikbaar voor het aanpakken van 100 openbare overwegen zonder actieve beveiliging. Volgens ProRail is er echter circa 70 miljoen nodig. Hoeveel er in de provincie Utrecht nodig is, is nog niet duidelijk.

Het is belangrijk dat overheden hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veilige overwegen snel en actief oppakken. Een gebrek aan politieke wil is voor de ChristenUnie onbestaanbaar. De Statenfractie van de ChristenUnie Utrecht roept de provincie daarom op tot concrete actie. Na de zomer zou er een provinciaal plan van aanpak moeten liggen.

De Utrechtse Statenfractie van de ChristenUnie heeft onderstaande vragen gesteld aan het College van GS:

  1. Hoeveel niet-actief beveiligde overwegen (Nabo’s in jargon) telt de provincie Utrecht?
  2. Hoeveel daarvan zijn openbaar, hoeveel liggen op particulier terrein, hoeveel zijn er ‘minder openbaar’ en hoeveel liggen er op provinciale terreinen of wegen?
  3. Is de provincie in gesprek met ProRail en gemeenten om deze Nabo’s aan te pakken of wil de provincie het initiatief nemen voor dergelijke gesprekken?
  4. Welke mogelijke belemmeringen doen zich voor bij de aanpak van Nabo’s in de provincie Utrecht?
  5. Het rijk heeft totaal 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aanpakken van de ruim 100 zogenoemde openbare niet-actief beveiligde overwegen. Volgens ProRail is er echter circa 70 miljoen euro nodig. Hoeveel geld is er nodig om de Nabo’s in de provincie Utrecht aan te pakken?
  6. Soms zijn Nabo’s een essentiële verbinding in een fiets- of wandelnetwerk. Is het daarom wenselijk om, gelet op de belangen van recreanten, ook in overleg te treden met belangenorganisaties voor fietsers, wandelaars en andere recreanten over beveiliging, sluiting, verplaatsing of alternatieve oplossingen?
  7. Wil het college Provinciale Staten op de hoogte houden van de voortgang op dit dossier? Is het mogelijk om voor 1 september 2017 te komen met een concreet plan van aanpak, inclusief een financiële paragraaf zodat het mogelijk is voor de begroting 2018 de eventueel benodigde middelen beschikbaar te stellen?

« Terug