Handhaving op Gravenbol

gravenbol rivierplaat DSC_0784vrijdag 17 februari 2017 23:58

De statenfractie van de ChristenUnie heeft vragen gesteld over het beheer van het recreatieterrein Gravenbol bij Wijk bij Duurstede.

De statenfracties van de ChristenUnie en SGP zijn op 15 maart 2016 op werkbezoek geweest in Wijk bij Duurstede. De raadsfractie van de Protestants Christelijke Groepering heeft ons bijgepraat over de plaatselijke politiek. We namen een kijkje bij het recreatieterrein Gravenbol, waar Leo Kwakkenbos van WijkNogLeuker ons duidelijk maakte dat toezicht en handhaving nog niet goed zijn geregeld. Een jaar later is dat nog steeds niet rond en daarom stelde de ChristenUnie op maandag 20 februari vragen aan het college.

Rondvraag Handhaving Gravenbol

Nu het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijngebied wordt opgeheven is het een hele uitdaging om nieuwe beheerders te vinden voor alle recreatieterreinen. De vrijwilligersorganisatie WijkNogLeuker heeft in 2012 het initiatief genomen om het recreatieterrein Gravenbol te gaan beheren. Met name toezicht en handhaving blijken in de praktijk echter een uitdaging. Deze taken kan WijkNogLeuker niet uitvoeren zonder adequate ondersteuning vanuit de overheid.

Hier knelt het echter. Overheden geven op het cruciale punt van handhaving niet thuis en sturen WijkNogLeuker van het kastje naar de muur. Wie is in Gravenbol verantwoordelijk voor de handhaving, nu het Recreatieschap is weggevallen. Is dat vooral een taak van de gemeente? Zo ja, kan de provincie de gemeente een handje helpen, cq stevig aansporen deze taak op te pakken?

Is dat vooral een taak van de provincie? Zo ja, hoe gaat de provincie de organisatie WijkNogLeuker helpen?

Voor de ChristenUnie is handhaving een belangrijke overheidstaak. In een motie van de ChristenUnie hebben Provinciale Staten in oktober 2016 al uitgesproken dat er meer geld wordt uitgetrokken voor veldwachters die toezicht houden en regels handhaven. Wij roepen de provincie daarom op om boter bij de vis te leveren nu het recreatieseizoen op het punt van beginnen staat.

Arne Schaddelee, fractievoorzitter ChristenUnie Utrecht

In reactie op onze vragen gaf de verantwoordelijke gedeputeerde, mevrouw Pennarts, aan dat de handhaving volledig de verantwoordelijkheid is van de gemeente en van WijkNogLeuker als beheerder. Dit is ook bij de overdracht van het terrein duidelijk vastgelegd. De gedeputeerde heeft toegezegd dat ze de gemeente nogmaals zal wijzen op deze verantwoordelijkheid.

« Terug