Aanloopproblemen Syntus

syntus bus smalle uitsnedewoensdag 01 februari 2017 13:37

Syntus maakte een slechte start. Daarom heeft de ChristenUnie gepleit voor een stevige provinciale campagne.

De nieuwe busvervoerder in onze provincie krijgt echt heel veel klachten. Deze slechte start is voor een groot deel te wijten aan de slechte overdracht van de oude vervoerder naar Syntus. Want door juridisch getouwtrek duurde het erg lang voordat het definitief werd dat Syntus aan de slag kon.

We krijgen echter niet alleen klachten, we ontvingen ook lovende woorden. Zo is de dienstverlening op veel plaatsen sneller en uitgebreider. Aan de proceskant lijken Syntus en de provincie Utrecht keihard aan goede oplossingen te werken. Veel klachten worden uiteindelijk inhoudelijk goed afgehandeld en opgelost, daarom heeft de Statenfractie van de ChristenUnie vertrouwen in de goede afloop.

Op dit moment ondervinden veel reizigers echter nog flinke aanloopproblemen. Daarom heeft de ChristenUnie gepleit voor een stevige provinciale campagne. Daarin kunnen de provincie en Syntus samen uitleggen dat dit tijdelijke problemen zijn, dat er hard wordt gewerkt aan oplossingen en dat de provincie hier alle vertrouwen in heeft. 

Arne Schaddelee

« Terug