Museum Unie van Utrecht?

utrecht academiegebouw DSC_0100maandag 23 januari 2017 13:25

De Unie van Utrecht is gesloten op 23-1-1579, vandaag exact 438 jaar geleden. Dit verdrag verdient een museum.

De Unie van Utrecht is in feite de eerste grondwet van Nederland, een voorloper van het Plakaat van Verlatinghe uit 1581. Er loopt een rechte lijn van de Unie van Utrecht naar het huidige tolerante Nederland. Het verdedigt de vrijheid om te geloven wat je wilt. Het vertelt wie we zijn: in Nederland is ruimte voor verschil van mening en verschil in geloof. Wij zijn het eerste land dat de rechten van geloofsminderheden respecteerde.

Het is dus niet zo vreemd dat de Unie van Utrecht in de huidige verkiezingscampagne al een paar keer is genoemd. Recent pleitte CDA-leider Buma ervoor om hierover zelfs een museum in te richten. De Christen Unie vind dat een goed idee. Maar helaas noemde Buma meteen Den Haag als vestigingslocatie... Terwijl de zaal waarin dat verdrag werd gesloten nog steeds bestaat en terwijl deze zaal toch echt in Utrecht ligt: de aula van de Universiteit Utrecht.

Daarom heeft de ChristenUnie vandaag voorgesteld om dit idee te onderzoeken, met een team van lokale deskundigen. Gedeputeerde Pennarts deed daarop de toezegging om het idee op te pakken met het Aanjaagteam publieksbereik cultureel erfgoed, samen met de Universiteit Utrecht. De ChristenUnie hoopt dat dit leidt tot een concreet aanbod aan de rijksoverheid om de Unie van Utrecht de museale plek te geven die het verdient. Uiteraard in onze provincie Utrecht…

Arne Schaddelee

« Terug