Nieuwjaarswens

provinciehuis van voren lowres 7 DSC_0086vrijdag 23 december 2016 15:23

De Statenfractie van de ChristenUnie wenst u goede Kerstdagen en het allerbeste voor het komende politieke jaar.

Arne Schaddelee, Nelly de Haan, Kees van Kranenburg, Andries Nicolai, Miranda Hoff en Kees de Heer

Wat een leed en wat een treurnis als we in de wereld om ons heen kijken. En wat een merkwaardig contrast. De wereld bloedt, zucht en steunt. Zoveel onrecht en onrust. Maar ondertussen vraagt God van ons om onze taak te doen op de plek die Hij ons gaf. Juist daarin trouw te zijn.

Bij dat politieke werk in de provincie Utrecht weten wij ons gedragen en geholpen door een Almachtige God. Een God waarvan de Bijbel ons zelfs leert dat we Hem mogen aanspreken als Vader. Een Vader die niet te groot en te machtig is, om ook aanwezig te zijn bij ons politieke werk. In de boeken van Mozes lezen we hoe gedetailleerd Hij voorschriften gaf over allerlei dagelijkse dingen. Zo wil God ons nog steeds helpen en ondersteunen in al onze grote en kleine dagelijkse beslommeringen.

Deze dagen mogen we toeleven naar het Kerstfeest, de komst van Gods Zoon naar de aarde. Tegelijk mogen we weten dat hij de God is van het ‘Ik zal er zijn’. De God die er altijd al was, er nog steeds is en die zelfs weer komen zal. Bij al het wereldleed is dat een geweldig houvast.

Arne Schaddelee

« Terug