Slotsymposium Agenda Toekomst Religieus Erfgoed – afsluiting is start van nieuw begin!

religieus erfgoed anfriduskerk amersfoort lowres DSC_0630vrijdag 16 december 2016 20:15

Statenlid Nelly de Haan doet verslag van het slotsymposium van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, gehouden op 8 december 2016 in Grote kerk van Naarden.

“De fundamentele opbrengst van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed is die van ontmoeting en verbinding, van samenwerken en krachten bundelen. En het is met het oog op de grote uitdagingen die nog zullen volgen, van belang om deze gezamenlijke energie en inzet vast te houden. En daarom is het einde van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed meteen ook de start van een nieuw begin!”, zo stelde projectleider Mirjam Blott tijdens het Slotsymposium van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed.

In de prachtige ambiance van de Grote kerk in Naarden was ik op 8 december 2016 aanwezig op het slotsymposium van de Agenda Toekomst Religieus erfgoed, die gaat over kerken, kloosters en de bijbehorende interieurs. Medio juni 2014 ging deze Agenda van start, op initiatief van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. De inzet van bevlogen kerkeigenaren en beheerders, van PKN en RKK, van platforms, organisaties en ondernemers leidde sindsdien tot talloze mooie en succesvolle initiatieven, zoals diverse symposia, projecten als ‘Adopteer een kerk’ en ‘Open kerken en kloosters’ en een digitaal platform. Kijk voor meer informatie over geslaagde herbestemmingen en transformaties op de website www.toekomstreligieuserfgoed.nl).

Tijdens het symposium van 8 december 2016 presenteerden de landelijke partners de collectieve strategie voor de komende jaren, om de komende jaren de grote opgave op een effectieve manier tegemoet te treden. Belangrijke aandachtspunten vormen het voortzetten van de samenwerking, het centraliseren van kennis, waardedifferentiatie van gebouwen, en voortdurende inspanning van alle partners om het maatschappelijk draagvlak voor religieus erfgoed te verbreden en te verstevigen.

Naast de verbinding en samenwerking op de inhoud was er de afgelopen jaren sprake van  toenemende aandacht voor religieus erfgoed vanuit de media, vanuit gemeenten en provincies.  

De ChristenUnie in de provincie Utrecht heeft dit thema geagendeerd vanaf eind 2013, onder meer door het organiseren van expertmeetings en een symposium in verkiezingstijd. Daarnaast zijn we zoveel als mogelijk aanwezig geweest op de diverse symposia en informatiebijeenkomsten. We hebben samen met de Statenfracties van D66 en de SGP een werkbezoek gebracht aan de Priorij in Maarssen, die per 31-12-2016 gaat sluiten.

Door herhaaldelijk aandacht te vragen voor dit specifieke thema zijn een aantal beleidsvoornemens opgenomen in de nieuwe Cultuurnota 2016-2019 van de provincie Utrecht. Als fractie van de ChristenUnie blijven we dit thema met grote interesse volgen. We wachten met belangstelling en kritische blik de verdere uitwerking van de Cultuurnota af.

Op landelijk nivo werd het thema ‘religieus erfgoed’ medio 2016 op de kaart gezet, door een gezamenlijke actie van  Gert-Jan Segers en Alexander Pechtold. Op 3 november 2016 hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek om een beeld te krijgen van de problematiek van leegstand en transformatie van religieus erfgoed. Zij spraken met landelijke partners en experts over het belang van de Agenda Toekomst Religieus erfgoed. Inmiddels is duidelijk dat de toekomst van religieus erfgoed ook binnen de Tweede Kamer op brede steun kan rekenen, onder meer door het aannemen van een aantal moties op 29 november 2016.

Nelly de Haan

« Terug