Halal-producten in het provinciehuis?

provinciehuis met vlaggen lowres DSC_0589maandag 19 december 2016 15:31

Het staartje van de vorige statenvergadering ging over halal-producten op het Utrechtse provinciehuis.

De laatste statenvergadering van 2016 duurde vier dagdelen. Op maandag 12 december hebben we de hele dag gedebatteerd en de vergadering werd voortgezet op donderdag 15 december. Het allerlaatste agendapunt was de bespreking van twee moties van de PVV. De PVV wilde bij de aanbesteding van een nieuwe cateraar voor het provinciehuis het uitgangspunt opgenomen zien dat er voortaan geen halal-producten meer worden opgenomen in het assortiment van het bedrijfsrestaurant. Het dierenwelzijn werd daarin opgevoerd als leidend principe. De fracties van SP, Groen Links, SGP en ook onze fractie reageerden op deze moties. Onze bijdrage luidde als volgt:

“Wij leven in een democratische rechtstaat, in een pluriforme samenleving. Wij staan voor de oer-Nederlandse, de oer-christelijke waarden van verdraagzaamheid en tolerantie. De inhoud van de PVV-moties gaan over de halal-producten, maar de geest van de moties keert zich heel manifest tegen een specifieke groep Nederlanders in onze samenleving. De ChristenUnie staat voor godsdienstvrijheid voor alle religies en voor vrijheid van meningsuiting voor alle Nederlanders, religieus en niet-religieus. De provincie als organisatie faciliteert alle werknemers zonder onderscheid,  door diversiteit in het assortiment aan te bieden. Daarom stemmen we tegen beide PVV-moties. Het dierenwelzijn is in deze discussie ondergeschikt aan de godsdienstvrijheid”.

                    
Nelly de Haan

« Terug